عفونت گوش خارجی

عفونت گوش خارجی (گوش شناگران)

عفونت گوش خارجی (گوش شناگران) عفونت گوش خارجی شرایطی است که با تحریک کانال گوش ایجاد می شود. کانال گوش قسمتی از گوش است که از گوش خارجی به پرده گوش منتهی می شود. اوتیت خارجی می تواند در نتیجه عفونت ، حساسیت یا مشکل پوستی  برای شما ایجاد شود. “گوش شناگر” نام اوتیت خارجی…

نوروفیبروماتوزیس

نوروفیبروماتوزیس نوع 2

نوروفیبروماتوزیس نوع 2: نوروفیبروماتوزیس نوعی اختلال ژنتیکی است که باعث ایجاد تومورهایی در مغز، نخاع و اعصاب می شود. این بیماری در نتیجه ناهنجاری ژنتیکی اتفاق می افتد. دو نوع NF وجود دارد که هر دو باعث رشد تومور در نواحی مختلف بدن می شوند. نوروفیبروماتوز نوع 1: نوروفیبروماتوز نوع 1 از نوروفیبروماتوز نوع 2…

کم شنوایی عصبی

کم شنوایی عصبی ودرمان آن

کم شنوایی عصبی ودرمان آن گوش انسان: کم شنوایی عصبی ودرمان آن :: گوش انسان، ارگان شنوایی و تعادلی که صدا را از طریق تبدیل امواج صوتی به پیام های الکتریکی تشخیص داده و آنالیز می کند و تعادل را حفظ می کند. گوش انسان، مثل سایر پستانداران، دارای اندامهای حسی است که دو عملکرد…