کلینیک شنوایی سنجی و تجویز سمعک نجوا ، همه روزه بجز ایام تعطیل - ساعت 8 صبح الی 8 شب
 • سمعک فوناک مدل Audeo
  سمعک فوناک مدل Audeo
  شرکت سوئیسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. فوناک در سال 2009 با شرکت Advanced Bionics که متخصص ساخت ...
 • سمعک فوناک مدل Naida
  سمعک فوناک مدل Naida
  شرکت سوئیسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. وقتی نوبت نام گذاری سمعک ها می شود، فوناک کمی ...
 • سمعک فوناک مدل Virtro V
  سمعک فوناک مدل Virtro V
  شرکت سوئیسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. فوناک در سال 2009 با شرکت Advanced Bionics که متخصص ساخت ...
 • سمعک فوناک مدل Lyric
  سمعک فوناک مدل Lyric
  شرکت سوئیسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. فوناک در سال 2009 با شرکت Advanced Bionics که متخصص ساخت ...
 • سمعک فوناک مدل Cros B
  سمعک فوناک مدل Cros B
  شرکت سوییسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. شهرت فوناک  به علت ساخت سمعک های پیشرفته برای ...
 • سمعک فوناک مدل Bolero V
  سمعک فوناک مدل Bolero V
  شرکت سوئیسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. فوناک در سال 2009 با شرکت Advanced Bionics که متخصص ساخت ...
 • سمعک فوناک audeo marvel
  سمعک فوناک audeo marvel
  شرکت سوئیسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. فوناک در سال 2009 با شرکت Advanced Bionics که متخصص ساخت ...
 •  سمعک بلانگ (belong)
   سمعک بلانگ (belong)
  سمعک های Belongشرکت سوییسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد.شهرت فوناک  به علت ساخت سمعک های ...
 • سمعک ویرتو ۲۰۱۹ فوناک
  سمعک ویرتو ۲۰۱۹ فوناک
   سمعک ویرتو ۲۰۱۹ فوناکسمعک ویرتو فوناک (virto Phonak)  محصول ۲۰۱۹ است این مدل تنها در مدل داخل گوشی تولید می شود و قابلیت اتصال مستقیم به تلفن همراه. تلویزیون و سایر ...