کلینیک شنوایی سنجی و تجویز سمعک نجوا ، همه روزه بجز ایام تعطیل - ساعت 8 صبح الی 8 شب
 • سمعک فوناک مدل Audeo
  سمعک فوناک مدل Audeo
  شرکت سوئیسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. فوناک در سال 2009 با شرکت Advanced Bionics که متخصص ساخت ...
 • سمعک فوناک مدل Naida
  سمعک فوناک مدل Naida
  شرکت سوئیسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. وقتی نوبت نام گذاری سمعک ها می شود، فوناک کمی ...
 • سمعک فوناک مدل Virtro V
  سمعک فوناک مدل Virtro V
  شرکت سوئیسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. فوناک در سال 2009 با شرکت Advanced Bionics که متخصص ساخت ...
 • سمعک فوناک مدل Lyric
  سمعک فوناک مدل Lyric
  شرکت سوئیسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. فوناک در سال 2009 با شرکت Advanced Bionics که متخصص ساخت ...
 • سمعک فوناک مدل Cros B
  سمعک فوناک مدل Cros B
  شرکت سوییسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. شهرت فوناک  به علت ساخت سمعک های پیشرفته برای ...
 • سمعک فوناک مدل Bolero V
  سمعک فوناک مدل Bolero V
  شرکت سوئیسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. فوناک در سال 2009 با شرکت Advanced Bionics که متخصص ساخت ...
 • سمعک فوناک audeo marvel
  سمعک فوناک audeo marvel
  شرکت سوئیسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. فوناک در سال 2009 با شرکت Advanced Bionics که متخصص ساخت ...
 •  سمعک بلانگ (belong)
   سمعک بلانگ (belong)
  سمعک های Belongشرکت سوییسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد.شهرت فوناک  به علت ساخت سمعک های ...
 • سمعک ویرتو ۲۰۱۹ فوناک
  سمعک ویرتو ۲۰۱۹ فوناک
  سمعک ویرتو ۲۰۱۹ فوناکسمعک ویرتو ۲۰۱۹ فوناک (نسل مارول Marvel)سمعک ویرتو فوناک (virto Phonak)  محصول ۲۰۱۹ است این سمعک تنها در مدل داخل گوشی تولید می شود و قابلیت اتصال ...