سمعک نجوا ا خرید سمعک -کلینیک سمعک در تهران
 • جدیدترین سمعک های فوناک
  جدیدترین سمعک های فوناک
  سمعک های گروه فوناک همانند سایر برندهای سمعک دارای سمعک های پشت گوشی، سمعک های پشت گوشی ریک و سمعک های داخل گوشی می باشند. همچنین یکی از قوی ترین سمعک های پشت گوشی ...
 • سمعک فوناک مدل Audeo
  سمعک فوناک مدل Audeo
  شرکت سوئیسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. فوناک در سال 2009 با شرکت Advanced Bionics که متخصص ساخت ...
 • سمعک فوناک مدل Naida
  سمعک فوناک مدل Naida
  شرکت سوئیسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. وقتی نوبت نام گذاری سمعک ها می شود، فوناک کمی ...
 • سمعک فوناک مدل Virtro V
  سمعک فوناک مدل Virtro V
  شرکت سوئیسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. فوناک در سال 2009 با شرکت Advanced Bionics که متخصص ساخت ...
 • سمعک فوناک مدل Lyric
  سمعک فوناک مدل Lyric
  شرکت سوئیسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. فوناک در سال 2009 با شرکت Advanced Bionics که متخصص ساخت ...
 • سمعک فوناک مدل Cros B
  سمعک فوناک مدل Cros B
  شرکت سوییسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. شهرت فوناک  به علت ساخت سمعک های پیشرفته ...
 • سمعک فوناک مدل Bolero V
  سمعک فوناک مدل Bolero V
  شرکت سوئیسی سمعک فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. فوناک در سال 2009 با شرکت Advanced Bionics که متخصص ...
 • سمعک فوناک audeo marvel
  سمعک فوناک audeo marvel
  شرکت سوئیسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. فوناک در سال 2009 با شرکت Advanced Bionics که متخصص ساخت ...
 •  سمعک بلانگ (belong)
   سمعک بلانگ (belong)
  سمعک های Belongشرکت سوییسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد.شهرت فوناک  به علت ساخت سمعک های ...
 • سمعک ویرتو ۲۰۱۹ فوناک
  سمعک ویرتو ۲۰۱۹ فوناک
   سمعک ویرتو ۲۰۱۹ فوناکسمعک ویرتو فوناک (virto Phonak)  محصول ۲۰۱۹ است این مدل تنها در مدل داخل گوشی تولید می شود و قابلیت اتصال مستقیم به تلفن همراه. تلویزیون و سایر ...