سمعک نجوا ا خرید سمعک -کلینیک سمعک در تهران
 • سمعک ویدکس مخصوص وزوز
  سمعک ویدکس مخصوص وزوز
  سمعک ویدکس یک سمعک دانمارکی است و جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. سمعک ویدکس از جمله سمعک های با کیفیت و قوی دنیا محسوب می شود و چندین رده از سمعک های با قیمت ...
 • سمعک ویدکس مدل Cros
  سمعک ویدکس مدل Cros
  سمعک ویدکس یکی از معروف ترین برند های سمعک دنیاست که به خاطر تکنولوژی پیشرفته سمعک هایش شناخته می شود. ویدکس بیش از 60 سال پیش در دانمارک تاسیس شد و در سال 2019 با یکی ...
 • سمعک ویدکس مدل Unique
  سمعک ویدکس مدل Unique
  ویدکس یکی از معروف ترین برند های سمعک دنیاست که به خاطر تکنولوژی پیشرفته سمعک هایش شناخته می شود. ویدکس بیش از 60 سال پیش در دانمارک تاسیس شد و در سال 2019 با یکی از ...
 • سمعک ویدکس مدل Menu
  سمعک ویدکس مدل Menu
  ویدکس یکی از معروف ترین برند های سمعک دنیاست که به خاطر تکنولوژی پیشرفته سمعک هایش شناخته می شود. ویدکس بیش از 60 سال پیش در دانمارک تاسیس شد و در سال 2019 با یکی از ...
 • سمعک بیوند BEYOND
  سمعک بیوند BEYOND
  ویدکس یکی از معروف ترین برند های سمعک دنیاست که به خاطر تکنولوژی پیشرفته سمعک هایش شناخته می شود. ویدکس بیش از 60 سال پیش در دانمارک تاسیس شد و در سال 2019 با یکی از ...
 • سمعک اووک (Evoke)
  سمعک اووک (Evoke)
  ویدکس یکی از معروف ترین برند های سمعک دنیاست که به خاطر تکنولوژی پیشرفته سمعک هایش شناخته می شود. ویدکس بیش از 60 سال پیش در دانمارک تاسیس شد و در سال 2019 با یکی از ...