کلینیک شنوایی سنجی و تجویز سمعک نجوا ، همه روزه بجز ایام تعطیل - ساعت 8 صبح الی 8 شب
 • سمعک استارکی مدل Z Series
  سمعک استارکی مدل Z Series
  سمعک استارکیسمعک استارکی(starkey) یک سمعک آمریکایی است که جزء سمعک های رده اول در دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک پشت ...
 • سمعک استارکی مدل Xino
  سمعک استارکی مدل Xino
  سمعک استارکیسمعک استارکی(starkey) یک سمعک آمریکایی است که جزء سمعک های رده اول در دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک پشت ...
 • سمعک استارکی مدل Soundlens
  سمعک استارکی مدل Soundlens
  سمعک استارکیسمعک استارکی(starkey) یک سمعک آمریکایی است که جزء سمعک های رده اول در دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک پشت ...
 • سمعک استارکی مدل Muse
  سمعک استارکی مدل Muse
  سمعک استارکیسمعک استارکی(starkey) یک سمعک آمریکایی است که جزء سمعک های رده اول در دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک پشت ...
 • سمعک استارکی مدل Ignite
  سمعک استارکی مدل Ignite
  سمعک استارکیسمعک استارکی(starkey) یک سمعک آمریکایی است که جزء سمعک های رده اول در دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک پشت ...
 • سمعک استارکی مدل Halo
  سمعک استارکی مدل Halo
  سمعک استارکیسمعک استارکی(starkey) یک سمعک آمریکایی است که جزء سمعک های رده اول در دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک پشت ...
 • سمعک استارکی مدل AMP
  سمعک استارکی مدل AMP
  سمعک استارکیسمعک استارکی(starkey) یک سمعک آمریکایی است که جزء سمعک های رده اول در دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک پشت ...
 • سمعک مدل پيکاسو
  سمعک مدل پيکاسو
  سمعک مدل پيکاسو از برند سمعک استارکي آمريکاسمعک مدل پيکاسو :: اين سمعک جديدترين مدل سمعک داخل گوشي استارکي آمريکا است و محصول سال 2018 است. تکنولو‍ژي سمعک پيکاسو بسيار ...
 •  سمعک ليويو (سمعک livio)
   سمعک ليويو (سمعک livio)
   سمعک ليويو (سمعک livio) از برند سمعک استاركي آمريكاسمعک ليويو (سمعک livio AL) از توليدهاي 2018  كمپاني سمعک استاركي آمريكا است. اين سمعک كاملا هوشمند است و جز 10 سمعک ابر ...