کلینیک شنوایی سنجی و تجویز سمعک نجوا ، همه روزه بجز ایام تعطیل - ساعت 8 صبح الی 8 شب
 • سمعک یونیترون مدل Shine
  سمعک یونیترون مدل Shine
  ویژگی های خانواده سمعک های Shine یونیترون:Sound Conducter ویژگی های مختلف سمعک را به تعادل می رساند تا درک گفتار و صدایی راحت و طبیعی را برای کاربر تامین کند.Adaptation Manager برای ...
 • سمعک یونیترون مدل Moxi
  سمعک یونیترون مدل Moxi
  کمپانی کانادایی یونیترون که عضوی از کمپانی بزرگ سونواست کمپانی خواهر فوناک می باشد و امروزه در بیش از 70 کشور دنیا از جمله ایران نمایندگی دارد. چندین خانواده سمعک ...
 • سمعک یونیترون مدل Quantum
  سمعک یونیترون مدل Quantum
  کمپانی کانادایی یونیترون که عضوی از کمپانی بزرگ سونواست، کمپانی خواهر فوناک می باشد و امروزه در بیش از 70 کشور دنیا از جمله ایران نمایندگی دارد. چندین خانواده سمعک ...
 • سمعک یونیترون مدل Stride
  سمعک یونیترون مدل Stride
  سمعک Stride یونیترون:خانواه سمعک های Stride چهار سمعک پشت گوشی را در بر می گیرد که با پلتفرم Tempus کار می کنند و کاربران را شیفته ی زیبایی، راحتی و کنترل های مستقیم خود می ...
 • سمعک یونیترون مدل Moxi now
  سمعک یونیترون مدل Moxi now
  کمپانی کانادایی یونیترون که عضوی از کمپانی بزرگ سونواست کمپانی خواهر فوناک می باشد و امروزه در بیش از 70 کشور دنیا از جمله ایران نمایندگی دارد. چندین خانواده سمعک را ...
 • سمعک یونیترون مدل Max
  سمعک یونیترون مدل Max
  ویژگی های سمعک Max یونیترون:این محصول جدید یونیترون که از پلتفرم Tempus استفاده می کند به عنوان صلاحی برای افراد دچار کم شنوایی های شدید و عمیق مطرح شده است. سمعک پشت ...
 • سمعک یونیترون مدل Latitude
  سمعک یونیترون مدل Latitude
  کمپانی کانادایی یونیترون که عضوی از کمپانی بزرگ سونواست، کمپانی خواهر فوناک می باشد و امروزه در بیش از 70 کشور دنیا از جمله ایران نمایندگی دارد. چندین خانواده سمعک ...
 • سمعک Moxi Jump  یونیترون محصول 2019
  سمعک Moxi Jump  یونیترون محصول 2019
  سمعک Moxi Jump  یونیترون محصول 2019 سمعک یونیترون محصول کشور کانادا می باشد و دارای تمامی مدل های سمعک نامرئی، سمعک داخل گوشی، سمعک پشت گوشی و ریک می باشد. همچنین گروه ...
 • سمعک اينسرا يونيترون
  سمعک اينسرا يونيترون
  سمعک Insera یونیترون:خانواده سمعک های Insera کاربران را به قلب مکالمات نزدیکتر می کند. اینسرا بهترین عملکرد دایرکشنال (جهتدار) را بین محصولات سفارشی دارا می باشد و در ...