کلینیک شنوایی سنجی و تجویز سمعک نجوا ، همه روزه بجز ایام تعطیل - ساعت 8 صبح الی 8 شب
 • سمعک یونیترون مدل Shine
  سمعک یونیترون مدل Shine
  سمعک یونیترون مدل Shineسمعک یونیترون مدل Shine  یک سمعک کانادایی است که جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. این سمعک در ایران نیز توزیع می شود و انواع سمعک های پشت ...
 • سمعک یونیترون مدل Moxi
  سمعک یونیترون مدل Moxi
  کمپانی کانادایی یونیترون که عضوی از کمپانی بزرگ سونواست کمپانی خواهر فوناک می باشد و امروزه در بیش از 70 کشور دنیا از جمله ایران نمایندگی دارد. چندین خانواده سمعک ...
 • سمعک یونیترون مدل Quantum
  سمعک یونیترون مدل Quantum
  سمعک یونیترون مدل Quantumسمعک یونیترون مدل Quantum  یک سمعک کانادایی است که جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. این سمعک در ایران نیز توزیع می شود و انواع سمعک های ...
 • سمعک یونیترون مدل Stride
  سمعک یونیترون مدل Stride
  سمعک یونیترون مدل Strideسمعک یونیترون مدل Stride  یک سمعک کانادایی است که جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. این سمعک در ایران نیز توزیع می شود و انواع سمعک های ...
 • سمعک یونیترون مدل Moxi now
  سمعک یونیترون مدل Moxi now
  سمعک یونیترون مدل Moxi nowسمعک یونیترون مدل Moxi now  یک سمعک کانادایی است که جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. این سمعک در ایران نیز توزیع می شود و انواع سمعک های ...
 • سمعک یونیترون مدل Max
  سمعک یونیترون مدل Max
  سمعک یونیترون مدل Maxسمعک یونیترون مدل Max یک سمعک کانادایی است که جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. این سمعک در ایران نیز توزیع می شود و انواع سمعک های پشت ...
 • سمعک یونیترون مدل Latitude
  سمعک یونیترون مدل Latitude
    سمعک یونیترون مدل Latitudeسمعک یونیترون مدل Latitude  یک سمعک کانادایی است که جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. این سمعک در ایران نیز توزیع می شود و انواع سمعک ...
 • سمعک Moxi Jump  یونیترون محصول 2019
  سمعک Moxi Jump  یونیترون محصول 2019
  سمعک Moxi Jump  یونیترون محصول 2019 سمعک یونیترون محصول کشور کانادا می باشد و دارای تمامی مدل های سمعک نامرئی، سمعک داخل گوشی، سمعک پشت گوشی و ریک می باشد. همچنین گروه ...
 • سمعک اينسرا يونيترون
  سمعک اينسرا يونيترون
  سمعک اينسرا يونيترونسمعک اينسرا (سمعک insera) جديدترين سمعک کمپاني يونيترون کانادا است و محصول 2018 مي باشد. اين سمعک فقط در مدل سمعک داخل گوشي و سمعک نامرئي توليد مي ...