کلینیک شنوایی سنجی و تجویز سمعک نجوا ، همه روزه بجز ایام تعطیل - ساعت 8 صبح الی 8 شب
 • سمعک برنافن مدل Inizia
  سمعک برنافن مدل Inizia
  سمعک برنافن مدل Iniziaبرنافون شرکتی سوییسی است که از سال 1946 تأسیس شد و در بیش از 70 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. یکی از برترین شرکت ها در ارائه خدمات در تمامی ...
 • سمعک برنافن مدل Carista
  سمعک برنافن مدل Carista
  سمعک برنافن مدل Caristaبرنافون شرکتی سوییسی است که از سال 1946 تأسیس شد و در بیش از 70 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. یکی از برترین شرکت ها در ارائه خدمات در تمامی ...
 • سمعک برنافن مدل Saphira
  سمعک برنافن مدل Saphira
  سمعک برنافن مدل Saphiraبرنافون شرکتی سوییسی است که از سال 1946 تأسیس شد و در بیش از 70 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. یکی از برترین شرکت ها در ارائه خدمات در تمامی ...
 • سمعک های سوپرپاور برنافن
  سمعک های سوپرپاور برنافن
  سمعک های سوپرپاور برنافنسمعک های سوپرپاور برنافن یکی از بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد.این مدل در کشور سوئیس ساخته می شود و  دارای ...
 • سمعک برنافن مدل Juna
  سمعک برنافن مدل Juna
  سمعک برنافن مدل Junaبرنافون شرکتی سوییسی است که از سال 1946 تأسیس شد و در بیش از 70 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. یکی از برترین شرکت ها در ارائه خدمات در تمامی ...
 • سمعک زرنا (zerena)
  سمعک زرنا (zerena)
   سمعک زرنا از برند سمعک برنافن سوئيسبرنافون شرکتی سوییسی است که از سال 1946 تأسیس شد و در بیش از 70 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. یکی از برترین شرکت ها در ...
 • سمعک سوپرميا
  سمعک سوپرميا
   سمعک سوپرميا (سمعک supremia) از كمپاني برنافن سوئيسبرنافون شرکتی سوییسی است که از سال 1946 تأسیس شد و در بیش از 70 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. یکی از برترین ...
 • سمعک  VIRONبرنافن سوئيس
  سمعک  VIRONبرنافن سوئيس
  معرفي سمعک  VIRONبرنافن سوئيسبرنافون شرکتی سوییسی است که از سال 1946 تأسیس شد و در بیش از 70 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. یکی از برترین شرکت ها در ارائه ...
 • سمعک leox برنافن سوئيس
  سمعک leox برنافن سوئيس
  معرفي سمعک leox برنافن سوئيس (سمعک لئوکس برنافن)برنافون شرکتی سوئیسی است که از سال 1946 تأسیس شد و در بیش از 70 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد. یکی از برترین ...