کلینیک شنوایی سنجی و تجویز سمعک نجوا ، همه روزه بجز ایام تعطیل - ساعت 8 صبح الی 8 شب
 • سمعک ریساند مدل UP
  سمعک ریساند مدل UP
  سمعک ریساند مدل UP، سمعک دانمارکی است و دارای چند زیرمجموعه سمعک نظیر سمعک بلتون و اینترتون می باشد.سمعک ریساند مدل UP :: تمام محصولات آن به صورت ضد آب می باشند به دلیل ...
 • سمعک ریسوند مدل Magna
  سمعک ریسوند مدل Magna
  سمعک ریسوند مدل Magna ، سمعک دانمارکی است و دارای چند زیرمجموعه سمعک نظیر سمعک بلتون و اینترتون می باشد.سمعک ریسوند مدل Magna ::تمام محصولات آن به صورت ضد آب می باشند به ...
 • سمعک ریسوند مدل vea
  سمعک ریسوند مدل vea
  سمعک ریسوند مدل vea ، سمعک دانمارکی است و دارای چند زیرمجموعه سمعک نظیر سمعک بلتون و اینترتون می باشد.سمعک ریسوند مدل vea :: تمام محصولات آن به صورت ضد آب می باشند به دلیل ...
 • سمعک ریسوند مدل Enya
  سمعک ریسوند مدل Enya
  سمعک ریسوند مدل Enya، سمعک دانمارکی است و دارای چند زیرمجموعه سمعک نظیر سمعک بلتون و اینترتون می باشد.سمعک ریسوند مدل Enya ::تمام محصولات آن به صورت ضد آب می باشند به دلیل ...
 • سمعک ریسوند مدل linx
  سمعک ریسوند مدل linx
  سمعک ریسوند مدل linx، سمعک دانمارکی است و دارای چند زیرمجموعه سمعک نظیر سمعک بلتون و اینترتون می باشد.سمعک ریسوند مدل linx ::تمام محصولات آن به صورت ضد آب می باشند به دلیل ...
 • سمعک انزو (سمعک ENZO)
  سمعک انزو (سمعک ENZO)
   سمعک انزو (سمعک ENZO) از برند سمعک ريسوند دانماركسمعک انزو (سمعک ENZO)  سمعكي جديد و محصول 2017 است اين سمعک جز سمعک هاي بسيار پرقدرت طبقه بندي مي شود. اين سمعک در دو ...
 • سمعک linx3 (سمعک لينكس 3)
  سمعک linx3 (سمعک لينكس 3)
   سمعک لينكس 3 از برند سمعک ريسوند دانماركسمعک linx3 (سمعک لينكس 3) از توليدهاي 2018  كمپاني سمعک ريسوند دانمارک است. اين سمعک كاملا هوشمند است و جز 10 سمعک برتر سال 2018 ...
 •  سمعک لينکس Quattro
   سمعک لينکس Quattro
  معرفي سمعک  لينکس Quattro ريساند دانمارک سمعک لينکس Quattro :اين سمعک محصول 2019 است و جديدترين سمعک ريساند دانمارک است.سمعک کواترو جز سمعک هاي قابل شارژ محسوب مي ...