کلینیک شنوایی سنجی و تجویز سمعک نجوا ، همه روزه بجز ایام تعطیل - ساعت 8 صبح الی 8 شب
 • سمعک ریساند مدل UP
  سمعک ریساند مدل UP
  سمعک ریساند مدل UP، سمعک دانمارکی است و دارای چند زیرمجموعه سمعک نظیر سمعک بلتون و اینترتون می باشد.سمعک ریساند مدل UP :: تمام محصولات آن به صورت ضد آب می باشند به دلیل ...
 • سمعک ریسوند مدل Magna
  سمعک ریسوند مدل Magna
  سمعک ریسوند مدل Magna ، سمعک دانمارکی است و دارای چند زیرمجموعه سمعک نظیر سمعک بلتون و اینترتون می باشد.سمعک ریسوند مدل Magna ::تمام محصولات آن به صورت ضد آب می باشند به ...
 • سمعک ریسوند مدل vea
  سمعک ریسوند مدل vea
  سمعک ریسوند مدل vea ، سمعک دانمارکی است و دارای چند زیرمجموعه سمعک نظیر سمعک بلتون و اینترتون می باشد.سمعک ریسوند مدل vea :: تمام محصولات آن به صورت ضد آب می باشند به دلیل ...
 • سمعک ریسوند مدل Enya
  سمعک ریسوند مدل Enya
  سمعک ریسوند مدل Enya، سمعک دانمارکی است و دارای چند زیرمجموعه سمعک نظیر سمعک بلتون و اینترتون می باشد.سمعک ریسوند مدل Enya ::تمام محصولات آن به صورت ضد آب می باشند به دلیل ...
 • سمعک ریسوند مدل linx
  سمعک ریسوند مدل linx
  سمعک ریسوند مدل linx، سمعک دانمارکی است و دارای چند زیرمجموعه سمعک نظیر سمعک بلتون و اینترتون می باشد.سمعک ریسوند مدل linx ::تمام محصولات آن به صورت ضد آب می باشند به دلیل ...
 • سمعک انزو (سمعک ENZO)
  سمعک انزو (سمعک ENZO)
  برند ریساند، پرچمدار  GN Hearing، چهارمین تولید کننده بزرگ سمعک های پیشرفته ی دنیاست که دفتر مرکزی آن در دانمارک قرار دارد. GN Hearing از زیرشاخه های GN Group است. GN Group ...
 • سمعک linx3 (سمعک لينكس 3)
  سمعک linx3 (سمعک لينكس 3)
  برند ریساند، پرچمدار  GN Hearing، چهارمین تولید کننده بزرگ سمعک های پیشرفته ی دنیاست که دفتر مرکزی آن در دانمارک قرار دارد. GN Hearing از زیرشاخه های GN Group است. GN Group ...
 •  سمعک لينکس Quattro
   سمعک لينکس Quattro
  برند ریساند، پرچمدار  GN Hearing، چهارمین تولید کننده بزرگ سمعک های پیشرفته ی دنیاست که دفتر مرکزی آن در دانمارک قرار دارد. GN Hearing از زیرشاخه های GN Group است. GN Group ...