کلینیک شنوایی سنجی و تجویز سمعک نجوا ، همه روزه بجز ایام تعطیل - ساعت 8 صبح الی 8 شب
 • سمعک Cosmo
  سمعک Cosmo
  سمعک  COSMOسمعک کاملا نامرئی پشت گوشي استاين سمعک جز سمعك هاي هوشمند محسوب مي شود.سمعك كوسمو دارايتکنولوژي وايرلس است ازاينرو مي توانيد با موبایل و تلویزیون كانكت ...
 • سمعک Step
  سمعک Step
  سمعک  STEPسمعك استپ به علت تكنولوژي بلوتوث، همزمان دو سمعک با برخورداری از تکنولوژی ear_to_ear wireless مي توانند با همديگر ارتباط داشته باشند كه اين ويژگي سبب مي شود شما ...
 • سمعک Crisp
  سمعک Crisp
   سمعک CRISPاين سمعك جز سمعك هاي هوشمند وايرلس دار محسوب مي شود.سمعک كريسپ سمعكي رده بالا با قیمتی مناسب استبرخورداری از تکنولوژی WIRELESS: ازاينرو براحتي مي توانيد صداي ...
 • سمعک Share
  سمعک Share
  سمعک  SHAREسمعک هوشمند شير در 3 مدل شير 1 و 2 و 3 موجود است و قيمت بسيار مناسبي داردافزایش قابلیت درک گفتار در محیط های شلوغ با اين سمعك بسيار عالي استبه علت سايز مناسب ...
 • سمعک Gain
  سمعک Gain
  سمعک GAINسمعک گين يك سمعك دیجیتال هوشمند بسيار پر قدرت است كه ۶ کانال دارد.سمعك گين افت شنوايي شديد تا عميق را پوشش مي دهداين سمعك فقط در مدل پشت گوشي موجود استدر ...
 • سمعک Centro
  سمعک Centro
  سمعک  CENTROسمعک سنترو  از زیر مجموعه سمعک های اینترتون تنها در مدل سمعك ريك موجود استاين سمعک بسيار ظريف است و سايز بسيار كوچكي دارداين سمعک برنامه وايرلس دارد و ...
 • سمعک Ready
  سمعک Ready
  سمعک Readyسمعک Ready  محصول 2018 است و جديدترين سمعک اينترتون دانمارک است.سمعک ريدي كاملا فراهوشمند است و پردازش صدا در اين سمعک بسيار پيچيده است.سمعک ريدي كاملا وايرلس ...