آخرین خبرها

تعمیر و مشاوره انواع سمعک
قیمت و گارانتی سمعک
قیمت سمعک به چه عواملی بستگی دارد؟
علت خرابی سمعک
سمعک استارکی
سمعک جدید ریسوند
تعمیر انواع سمعک
گزارش موارد کم شنوایی
مقالات مخصوص بیمار
فصل دوم(تکامل شنوایی و مداخله زود هنگام)
کتاب ارزیابی شنوایی کودکان
فیدبک یا سوت سمعک
سیستم حذف فیدبک سمعک
انواع کم شنوایی 2
فصل3 آزمون های رفتاری شنوایی
مراقبت و نگهداری سمعک
افت شنوایی و تاثیر آن بر گفتار و زبان
درمان های جدید کم شنوایی
تجهیزات کلینیک شنوایی
انواع سمعک براساس تکنولوژی
انواع سمعک براساس اندازه
سمعک ویدکس
سمعک زیمنس
سمعک اتیکن
سمعک هوشمند