تعمیر سمعک - تعمیر انواع سمعک - سمعک نجوا

تعمیر سمعک – تعمیر انواع سمعک

 در راهنمای انتخاب سمعک, راهنمای نگهداری و تعمیر سمعک

تعمیر سمعک

در حال حاضر در کشور بیش از ۱۶ برند سمعک (مدل سمعک) وجود دارد. در این کلینیک تعمیر و رفع اشکال تمامی سمعک ها از جمله سمعک های

  • سمعک نامرئی
  • سمعک داخل گوشی
  • سمعک پشت گوشی
  • سمعک انالوگ
  • سمعک دیجیتال

پذیرفته می شود.

تعمیر سمعک

 

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با نجوا