مراقبت و نگهداری سمعک


Rated دارای رتبه 0


مراقبت و نگهداری سمعک چگونه است ؟

اگر شما از سمعک‌ (پشت گوشی (BTE)، داخل گوشی(ITE) و یا داخل کانال(CIC) ) استفاده می نمایید.

نظافت روزانه آنها برای اطمینان از عملکرد مناسب این سمعک‌ها بسیار ضروری می باشد.

تمیز کردن سمعک

سمعک‌های پشت گوشی

با یک پارچه خشک، سمعک و قالب آن را تمیز نمائید. هرگز خود سمعک را نشوئید!

مطمئن شوید که هیچ جرمی، داخل دهانه سمعک و یا قالب نشده باشد زیرا این امر موجب کاهش تأثیر و عملکرد سمعک می‌گردد.

هنگام عدم استفاده از سمعک خصوصاً شبها، در باتری را باز بگذارید تا جریان هوا در آن برقرار گردد.

توجه داشته باشید که هیچ جرمی داخل سمعک و یا قالب آن نمانده باشد زیرا این جرم ها عملکرد و توانایی سمعک را تا حد چشمگیری کاهش می دهند. 

همچنین در زمان هایی که از سمعک استفاده نمی کنید در باتری آن را باز بگذارید تا در برخورد با جریان هوا قرار گیرد.

نحوه شستشوی قالب گوش

  • قالب سمعک باید بطور منظم شستشو شود.
  • قالب گوشرا از سمعک جدا کنید.
  • قالب را با صابون و آب نیمگرم بشوئید. از مواد شوینده قوی برای این منظور استفاده نکنید.
  • قالب را با آب شستشو داده و آبکشی نمایید.
  • ممکن است قطراتی از آب، داخل قالب گوش و یا لوله آن باقی بماند.
  • در این موارد، وسایل خاصی برای دمیدن هوا در اختیار متخصص سمعک شما قرار دارد که قطرات آب را خارج می نماید.
  • قبل از اتصال مجدد سمعک به قالب گوش و لوله آن، اطمینان حاصل کنید که قالب و لوله کاملاً خشک شده باشند.

سمعکهای داخل گوشی (ITE) و کاملاً داخل کانال (CIC):

جرم تولید شده در کانال گوش شما، می‌تواند موجب بسته شدن و گرفتگی دهانه سمعک گردد.

به‌منظور تسهیل در پاک کردن این جرم ها از سیستم‌های محــافظـت در برابر جــرم گوش باید استفاده کنید که به آن wax guard گفته می شود.

تمیز کردن سمعک

چه کارهایی را نباید انجام دهید...

هیچ‌گاه از آب یا الکل برای تمیز نمودن سمعک استفاده نکنید.

شما می توانید خارج و سطح سمعک را بوسیله پارچه و یا وسایل مخصوص پاک کردن که همراه با سمعک به شما داده می شود خشک و تمیز نمائید.

هیچگاه نباید سمعک را در معرض گرمای شدید قرار داد (مثل گذاشتن سمعک در داخل ماشین پارک شده زیر آفتاب).

سمعک نباید در معرض رطوبت قرار گیرد، مانند قرار گرفتن در سونای بخار و یا زیر دوش یا باران شدید.

در صورتی‌که سمعک در محیط بسیار مرطوبی قرار گرفت با احتیاط آنرا خشک نموده و از کیت ضد رطوبت استفاده کنید.

برای اطلاعات بیشتر به متخصص شنوایی شناس خود مراجعه کنید.


برچسب ها