سمعک هانساتون مدل Flow1


Rated دارای رتبه 0


سمعک Flow هانساتون:

سمعک های Flow خانواده سمعک های پایه هانساتون هستند که شامل انواع مدل های پشت گوشی، ریک و داخل گوشی می باشند و محدوده وسیعی از کم شنوایی ها را می پوشانند. 

سمعک های Flow سمعک های میان رده هانساتون هستند که کیفیت صدایی فوق العاده را در سطح قیمتی مناسب برای کسانی که می خواهند با تمام حواس شان از زندگی لذت ببرند تولید می کند.

سمعک های Flow در دو سطح تکنولوژی معرفی شدند؛

Flow 1: برای کاربرانی که کمتر در محیط های شلوغ پیدا می کنند.

Flow 2: برای افرادی که به طور معمول با صدای بلند مواجه می شوند.

Flow 312:

 • سمعک ریک
 • باتری 312
 • دکمه فشاری برای مدیریت راحت تر سمعک توسط کاربر
 • درجه IP67 که به سبب پوسته پلاسمایی به خصوص این سمعک می باشد و اجزای آن را در برابر به ذرات خارجی مثل گرد و غبار و رطوبت محافظت می کند.

Flow 13:

 • سمعک پشت گوشی سوپر پاور
 • باتری 13
 • دکمه فشاری و ولوم کنترل، مدیریت راحت سمعک را موجب می شوند
 • درجه IP67 که به سبب پوسته پلاسمایی به خصوص این سمعک می باشد و اجزای آن را در برابر به ذرات خارجی مثل گرد و غبار و رطوبت محافظت می کند.

Flow 675:

 • سمعک پشت گوشی اولترا پاور
 • دکمه فشاری و ولوم کنترل، مدیریت راحت سمعک را موجب می شوند
 • درجه IP67 که به سبب پوسته پلاسمایی به خصوص این سمعک می باشد و اجزای آن را در برابر به ذرات خارجی مثل گرد و غبار و رطوبت محافظت می کند.

دسته جدیدتری از سمعک های Flow خانواده Flow+ هستند که بر اساس تکنولوژی ثابت شده Flow+ ساخته شده اند و محدوده وسیعی از کم شنوایی ها را می پوشانند. این خانواده انواع سمعک های قوی و قابل اتکای پشت گوشی، ریک و داخل گوشی را در بر می گیرد. 

سمعک های Flow+ به گونه ای ساخته شده اند که به تدریج که کاربر به تقویت صدا و سمعک عادت می کند، صدا نیز با او تطبیق می یابد و شنیدن برای فرد راحت تر می شود.

Flow+ S312 RIC:

 • سمعک ریک
 • باتری 312
 • دکمه فشاری برای مدیریت راحت تر سمعک توسط کاربر
 • درجه IP68 که به سبب پوسته پلاسمایی به خصوص این سمعک می باشد و اجزای آن را در برابر به ذرات خارجی مثل گرد و غبار و رطوبت محافظت می کند.
 • در 3 رنگ

Flow+ 312 M BTE:

 • سمعک پشت گوشی
 • باتری 312
 • دکمه فشاری، مدیریت راحت سمعک را موجب می شود
 • درجه IP68 که به سبب پوسته پلاسمایی به خصوص این سمعک می باشد و اجزای آن را در برابر به ذرات خارجی مثل گرد و غبار و رطوبت محافظت می کند.
 • در 3 رنگ

Flow+ 13 P BTE:

 • سمعک پشت گوشی
 • باتری 13
 • دکمه فشاری و ولوم کنترل، مدیریت راحت سمعک را موجب می شوند
 • ایرهوک و تیوب باریک
 • درجه IP68 که به سبب پوسته پلاسمایی به خصوص این سمعک می باشد و اجزای آن را در برابر به ذرات خارجی مثل گرد و غبار و رطوبت محافظت می کند.
 • در 3 رنگ

Flow+ 675 UP BTE:

 • سمعک پشت گوشی اولترا پاور
 • باتری 675
 • دکمه فشاری و ولوم کنترل، مدیریت راحت سمعک را موجب می شوند
 • درجه IP68 که به سبب پوسته پلاسمایی به خصوص این سمعک می باشد و اجزای آن را در برابر به ذرات خارجی مثل گرد و غبار و رطوبت محافظت می کند.
 • در 3 رنگ

Flow+ ITE:

 • سمعک های سفارشی داخل گوشی
 • عملکرد عالی و تکنولوژی مدرن در بدنه ای کوچک
 • بسته به خواست کاربر می توانند دارای دکمه فشاری برای مدیریت برنامه های سمعک و ولوم کنترل برای تنظیم بلندی صدای آن باشند.
 • می توانند دارای تکنولوژی چند میکروفونه باشند.
 • بسته به خواست کاربر می توانند دارای تلکویل برای بهبود بخشیدن به کیفیت صدای مکالمات تلفنی باشند.
 • در 5 رنگ