غربالگری شنوایی نوزادان - سمعک نجوا

غربالگری شنوایی نوزادان

 در ارزیابی شنوایی کودک, غربالگری شنوایی نوزادان, کم شنوایی

غربالگری شنوایی نوزادان

 

شنوایی سنجی نوزادان و کودکان امر بسیار مهمی در جلوگیری از  عدم تشخیص به موقع کم شنوایی در سنین اولیه تولد می‌باشد.

در نوزادان معمولا در ۳ روز اولیه تولد آزمون شنوایی OAE انجام می شود.

تست شنوایی OAE یک تست سریع و حساس است.

معمولا به خاطر مایع آمنیوتیک (amniotic fluid) که بعد از تولد هنوز در گوش نوزاد وجود دارد،

تعدادی از کودکان در این آزمون رد می شوند اما نگران نباشید.تست رفتاری با سمعک و بدون آن در کودکان 

آزمون OAE

تست شنوایی OAE

 

دو هفته بعد لازم است دوباره از نوزاد تست شنوایی OAE بعمل آید.

ازاینرو اگر دوباره در این آزمون رد شود لازم است تست ABR انجام شود.

در تست OAE پاسخ سلول های مویی خارجی حلزون ثبت می شود

و در تست شنوایی ABR پاسخ عصب ۸ را ثبت می کنیم.

نمونه ایی از تست ABR در شکل زیر آورده شده است.

آزمون ABR

تست شنوایی ABR

 

تست شنوایی ABR بسیار دقیق و جامع است و می توان با آن میزان دقیق شنوایی/ کم شنوایی کودک و نوزاد را تشخیص داد.

کلینیک شنوایی و تجویز سمعک بیمارستان کودکان تهران یکی از جامع ترین و تخصصی ترین مراکز در زمینه ارزیابی شنوایی نوزادان و کودکان می باشد.

 

 

غربالگری شنوایی نوزاد+غربالگری شنوایی نوزاد+غربالگری شنوایی نوزاد+ غربالگری شنوایی نوزاد+

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با نجوادرمان BPPVموفقیت کاشت حلزون