ريز ترين سمعک هاي دنيا -?کوچکترین سمعک دنیا |سمعک نامرئی|سمعک نجوا

ريز ترين سمعک هاي دنيا

 در انواع سمعک, مقالات

ريز ترين سمعک هاي دنيا

هميشه سوال اول بيماران از ما اين است: دکتر کوچکترين سمعک دنيا را براي ما تجويز کنيد.

خوشبختانه با پيشرفت تکنولوژي برندهاي سمعک تواسنته اند سمعک هاي بسيار ظريفي توليد کنند. اين سمعک ها عليرغم سايز کوچکشان توانسته اند مدراهاي بسيار پيشرفته ايي را در خود جا دهند. سايز اين سمعک هاي به اندازه يک عدد لوبيا کوچک است.

انتخاب اين سمعک نيازمند چند پيش شرط است:

در سمعک هاي داخل گوشي نامرئي يا همان سمعک هاي IIC لازم است چند شرط رعايت شود:

 1. افت شنوايي بيمار نبايد بيشتر از ۷۵ دسي بل باشد (يعني افت بيمار کمتر از ۵۰ درصد باشد).
 2. بيمار بايد کانال گوشش بزرگ باشد.
 3. بيمار بايد توانايي حرکت دست هايش مناسب باشد و بتواند سمعک را از گوشش در آورد.

ريز ترين سمعک هاي دنيا

در سمعک هاي پشت گوشي نامرئي يا همان سمعک هاي RIC لازم است چند شرط رعايت شود:

 1. افت شنوايي بيمار نبايد بيشتر از ۱۰۰ دسي بل باشد (يعني افت بيمار کمتر از ۸۰ درصد باشد).
 2. بيمار بايد کانال گوشش متوسط يا بزرگ باشد.
 3. بيمار بايد توانايي حرکت دست هايش در حد متوسط باشد.

 

اين سمعک هاي چه ويژگي هاي دارند:

 • اين سمعک هاي جز سمعک هاي رده بالا و هوشمند محسوب مي شوند.
 • اين سمعک هاي تعداد کانال بالايي دارند معمولا تعداد کانال آنها بين ۱۲ تا ۴۸ کانال است.
 • مدارهاي درک گفتار، تشخيص درک گفتار در شلوغي، درک گفتار در محيط هاي چند گوينده، درک موسيقي و قابليت اتصال به مويابل را دارند

آيا کيفيت زندگي بيماران با يان سمعک تغيير مي کند:

طبق مطالعه اييي که تيم نجوا با حضور دکتر وحيد مرادي، دکتر فاطمه گروسي و دکتر يحيي حسيني در کلينيک هاي نجوا و بر روي بيش از ۱۰۰۰ بيمار با سمعک هاي نامرئي انجام شد نتايج زير حاصل شده است:

 • کيفيت زندگي اين بيماران بيش از ۵۶ درصد افزايش يافت.
 • اعتماد بنفش اين بيماران به ۱۰۰ درصد رسيد.
 • حضور در کلاس هاي درس، مهماني و غيره بسيار افزايس يافت.
 • کيفيت زندگي و ارامش والدين آنها بسيار افزايش يافت.

در شکل زير نمونه سمعک هاي پشت گوشي نامرئي نشان داده شده است.

 

 

در شکل زير نمونه سمعک هاي داخل گوشي نامرئي نشان داده شده است.

 

 

سمعک هاي نامرئي در چه برندهاي وجود دارد؟ در حال حاضر بيشتر سمعک هاي رده اول دنيا سمعک هوشمند دارند که از اين سمعک هاي مي توان به

 • سمعک هوشمند نامرئي اتيکن دانمارک
 • سمعک هوشمند نامرئي زيمنس آلمان
 • سمعک هوشمند نامرئي هانساتون آلمان
 • سمعک هوشمند نامرئي ويدکس دانمارک
 • سمعک هوشمند نامرئي بلتون آمريکا
 • سمعک هوشمند نامرئي استارکي آمريکا
 • سمعک هوشمند نامرئي اينترتون دانمارک
 • سمعک هوشمند نامرئي برنافن سوئيس
 • سمعک هوشمند نامرئي رکستون آلمان
 • سمعک هوشمند نامرئي اي ام آلمان
 • سمعک هوشمند نامرئي ريسوند دانمارک
 • سمعک هوشمند نامرئي فوناک سوئيس

اشاره کرد.

از بين سمعک هاي اشاره شده در بالا چه مدل هايي از آنها سمعک هوشمند نامرئي محسوب مي شوند.

 • سمعک هوشمند نامرئي اتيکن دانمارک:
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل آلتا (سمعک alta)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل نرا (سمعک nera)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل ريا (سمعک ria)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل اوپن (سمعک OPN)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل اينو (سمعک INO)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل اينتيگا (سمعک INTIGA)

 

 • سمعک هوشمند نامرئي زيمنس آلمان
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل ان ايکس (سمعک NX)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل پرايمکس (سمعک PRIMAX)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل باينکس (سمعک BINAX)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل مايکون (سمعک MICON)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل موشن (سمعک MOTION)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل اوريون (سمعک ORION)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل سيريون (سمعک SIRION)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل اينتويس (سمعک INTUIS)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل لايف (سمعک LIFE)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل ايس (سمعک ACE)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل اينسيو (سمعک INSIO)

 

 

 • سمعک هوشمند نامرئي هانساتون آلمان
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل فلو (سمعک FLOW)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل سوند (سمعک SOUND)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل جم (سمعک JAM)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل سوند اچ دي (سمعک SOUND HD)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل جم اچ دي (سمعک JAM HD)

 

 

 • سمعک هوشمند نامرئي ويدکس دانمارک
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل يونيک (سمعک UNIQE)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل فشن (سمعک FASHION)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل مايند (سمعک MIND)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل منيو (سمعک MENU)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل اووک (سمعک EVOKE)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل بياند (سمعک BEYOND)

 

 • سمعک هوشمند نامرئي بلتون آمريکا
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل تراست (سمعک TRUST)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل لجند (سمعک LEGEND)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل الاي (سمعک ELAY)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل اورجين (سمعک ORIGIN)

 

 • سمعک هوشمند نامرئي استارکي آمريکا
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل سري زد (سمعک SERIES Z)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل سري ايکس (سمعک SERIES X)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل سري دبيلو (سمعک SERIES W)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل ايگنايت (سمعک IGNITE)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل ميوس (سمعک MUSE)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل هيلو (سمعک HALO)
 • سمعک مدل نامرئي امپ (سمعک AMP)

 

 • سمعک هوشمند نامرئي اينترتون دانمارک
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل شير (سمعک SHARE)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل کاسمو (سمعک COSMO)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل کاسترو (سمعک CASTERO)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل اسکوپ (سمعک SCOPE)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل کريسپ (سمعک CRISP)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل اپرايس (سمعک APPRAISE)

 

 • سمعک هوشمند نامرئي برنافن سوئيس
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل نوارا (سمعک NEVARA)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل زرنا (سمعک ZERENA)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل سافيرا (سمعک SAPHIRA)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل آکريوا (سمعک ACRIVA)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل جونا (سمعک JUNA)

 

 • سمعک هوشمند نامرئي رکستون آلمان
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل امرالد (سمعک EMERALD)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل آرنا (سمعک ARENA)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل موزايک (سمعک MOSIAC)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل استرلينگ (سمعک STERLING)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل اينو ايکس (سمعک INO X)

 

 • سمعک هوشمند نامرئي اي ام آلمان
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل ايکس تي ام s (سمعک XTM S)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل ايکس تي ام P (سمعک XTM P)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل ايکس تي ام M (سمعک XTM M)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل ايکس تي ام XP (سمعک XTM XP)

 

 • سمعک هوشمند نامرئي ريسوند دانمارک
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل وئا (سمعک VEA)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل انيا (سمعک ENYA)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل لينکس (سمعک LINX)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل لينکس ۳ (سمعک LINX3)

 

 • سمعک هوشمند نامرئي فوناک سوئيس
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل بلورئو (سمعک BOLERO)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل اودئو (سمعک AUDEO)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل ويترو (سمعک VITRO)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل کراس (سمعک CROS)
 • سمعک هوشمند نامرئي مدل ليرک (سمعک LYRIC)

 

بيماران گرامي در نظر داشته باشيد براي تجويز اين سمعک هاي حتما بايد به کلينيک مراجعه نماييد تا از گوش شما قالب گرفته شود و قالب به لابراتور تخصصي کلينيک  سمعک نجوا ارسال شود و در آنجا با اطمينان خاطر سايز سمعک مورد نظر شما طراحي شود.

همچنين مي توان يک نمونه اوليه و خام از قالب سمعک نامرئي را بسازند و به شما نشان دهيم و روي گوشتان امتحان کنيد.

تمامي اين امکانات منحصر به کلينيک شنوايي و سمعک نجوا است و در کمتر جايي مي توانيد از اين امتيازات بهره ببريد.

 

توجه:

اگر شما در خارج از تهران زندگي مي کنيد و امکان اقامت شبانه در تهران براي شما وجود ندارد مي تواندي با هماهنگي قبلي صبح در کلينيک حاضر شويد و در کمتر از ۱۰ ساعت سمعک نامرئي شما ساخته شود. و با خيال راحت سمعک را تست کنيد و حس شنيدن ناب را با ما تجره کنيد.

 

 

شما سزاوار بهترين خدمات هستيد و لايق اين هستيد که حس ناب شنيدن را که مهمترين حس بدن است را تجربه کنيد.

 

 

مجموعه کلينيک هاي شنوايي و سمعک نجوا

با ۶ شعبه در تهران به عنوان برگترين کلينيک شنوايي و سمعک کشور شناخته مي شود.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با نجوابیمعه سمعکمراقبت و نگهداري از سمعک