سمعک فوناک مدل Cros B


Rated دارای رتبه 1


شرکت سوییسی فوناک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سمعک جهان است و در بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران نمایندگی دارد.

 شهرت فوناک  به علت ساخت سمعک های پیشرفته برای کم شنوایی های شدید تا عمیق می باشد.

سمعک های Cros فوناک:

سمعک های کراس صدا را از یک گوش دریافت کرده و پردازش می کنند و آن را به طور بی سیم از طریق سیستم مدلاسیون فرکانس (FM) به گوش دیگر هم منتقل می کنند.

 افرادی که فقط از یک گوش شنوایی دارند، مزایای کم شنوایی دو گوشی از جمله جهت یابی منبع صوت را از دست می دهند.

 پس سمعک های کراس بهترین انتخاب برای بیمارانی است که یک گوش شان ناشنوا و گوش دیگرشان کم شنواست.

فوناک Cros B:

 • مکالمات را صرف نظر از جهت شان دنبال می کند.
 • قابلیت استفاده از باتری قابل شارژ
 • درک هنگام رانندگی؛ سمعک کراس II به آسانی صدا را به هر دو گوش تان منتقل کرده و باعث می شود صحبت های همسفرتان را واضح تر بشنوید.
 • آگاهی بر اطراف را افزایش می دهد.
 • با استفاده از پلتفرم Belong، به طور اتوماتیک موقعیت شنیداری ای که در آن قرار دارید را تشخیص می دهد و تنظیمات را به بهترین حالت برای شنیدن در آن موقعیت تغییر می دهد. همه این کار ها را اتوماتیک و بدون دخالت کاربر انجام می دهد به شکلی که فراموش می کنید سمعک بر گوش تان است.

Cros B-R

سمعک پشت گوشی / باتری شارژی / برای گوش بهترتان می توانید آن را با سمعک های Audeo B-R جفت کنید

Cros B-312:

 سمعک پشت گوشی / باتری 312 / برای گوش بهترتان می توانید آن را با سمعک های پشت گوشی و ریک (به جز Audeo B-Direct و مدل های شارژی) جفت کنید.

Cros B-13:

 سمعک پشت گوشی / باتری 13 / برای گوش بهترتان می توانید آن را با سمعک های پشت گوشی و ریک (به جز Audeo B-Direct و مدل های شارژی) جفت کنید.

Cros B-312 Custom

سمعک داخل گوشی / باتری 312 / برای گوش بهترتان می توانید آن را با سمعک های Virto B با تکنولوژی VoiceStream دو گوشی جفت کنید.

Cros B-13 Custom

سمعک داخل گوشی / باتری 13 / برای گوش بهترتان می توانید آن را با سمعک های Virto B با تکنولوژی VoiceStream دو گوشی جفت کنید.

فوناک Cros II:

 • تمرکز بر گفتار و کاهش صدای مزاحم زمینه
 • درک هنگام رانندگی؛ سمعک کراس II به آسانی صدا را به هر دو گوش تان منتقل کرده و باعث می شود صحبت های همسفرتان را واضح تر بشنوید.
 • آگاهی بر اطراف را افزایش می دهد.
 • استفاده آسان
 • شیک و ظریف
 • به طور اتوماتیک موقعیت شنیداری ای که در آن قرار دارید را تشخیص می دهد و تنظیمات را به بهترین حالت برای شنیدن در آن موقعیت تغییر می دهد. همه این کار ها را اتوماتیک و بدون دخالت کاربر انجام می دهد به شکلی که فراموش می کنید سمعک بر گوش تان است.
 • بر صدای گفتار رو به رو بیشتر تمرکز می کند.

Cros II-312:

 سمعک پشت گوشی / کوچکترین اندازه / باتری 312 / برای گوش بهترتان می توانید آن را با سمعک های Venture پشت گوشی یا ریک جفت کنید

Cros II-13

سمعک پشت گوشی / دارای ولوم کنترل / عمر باتری بیشتر / باتری 13 / برای گوش بهترتان می توانید آن را با سمعک های Venture پشت گوشی یا ریک جفت کنید

Cros II-312 Custom:

 سمعک داخل گوشی / کوچکترین مدل / دکمه ولوم کنترل آپشنال / باتری 312 / برای گوش بهترتان می توانید آن را با سمعک های Virto V با تکنولوژی VoiceStream دو گوشی (TM) جفت کنید

Cros II-13 Custom

سمعک داخل گوشی / دکمه ولوم کنترل آپشنال / عمر باتری بیشتر / باتری 13 / برای گوش بهترتان می توانید آن را با سمعک های Virto V با تکنولوژی VoiceStream دو گوشی (TM) جفت کنید

فوناک Cros:

 نسل قبلی سمعک های Cros II

Cros: سمعک پشت گوشی / باتری 312

Cros H20: سمعک پشت گوشی / باتری 13

Cros 312: سمعک داخل گوشی

Cros 13: سمعک داخل گوشی / باتری 13