سمعک اينسرا يونيترون


Rated دارای رتبه 0


سمعک Insera یونیترون:

خانواده سمعک های Insera کاربران را به قلب مکالمات نزدیکتر می کند.

 اینسرا بهترین عملکرد دایرکشنال (جهتدار) را بین محصولات سفارشی دارا می باشد و در نتیجه همه ی صدا ها همانطور که باید طبیعی به گوش می رسند. 

این سمعک های داخل گوشی با پلتفرم Tempus کار می کنند.

 • باتری سفارشی که می تواند 13، 312 یا 10 باشد.
 • دکمه فشاری برای تغییر برنامه ها
 • تلکویل برای مکالمات تلفنی با کیفیت بهتر
 • 7 محیط شنیداری که تکنولوژی Tempus Pro بر اساس سیگنال ورودی تنظیمات را به طور اتوماتیک تغییر می دهد. مکالمه در ازدحام، مکالمه در گروهی کوچک، موسیقی، سکوت، صدای مزاحم، مکالمه در سکوت، مکالمه در صدای مزاحم
 • Sound Conductor  ویژگی های مختلف سمعک را به تعادل می رساند تا درک گفتار و صدایی راحت و طبیعی را برای کاربر تامین کند.
 • SpeechPro درک گفتار مطلوب و مکان یابی از تمام جهات را حتی در چالش براگیز ترین محیط ها نیز تامین می کند.
 • Speech Locator فوراً جهت منبع گفتار را کشف می کند.
 • Log It All شنوایی کاربر را به تناسب سطح تکنولوژی سمعک در 7 محیط مختلف ثبت می کند که نشان می دهد این سمعک چقدر مناسب نیاز های کاربر در طور زندگی اش می باشد.
 • MyMusic دوگوشی وقتی سمعک صدای موسیقی را کشف می کند به طور اتوماتیک برنامه ای را که به زمان هایی که موسیقی پخش می شود اخصاص داده شده است برای دو سمعک کاربر فعال می کند تا موسیقی همانطور که باید شنیده شود.
 • Automatic Adaptation Manager تنظیم اتوماتیک و آرام دوره ای را تعیین می کند تا بهترین تنظیم اولیه سمعک را ایجاد کند و در نتیجه وضوح گفتار را به حداکثر برساند و حفاظت بلند مدت از شنوایی فرد را تامین کند.
 • AntiShock 2 صداهای بلند و آزار دهنده ناگهانی را بدون تاثیر بر گفتار یا صداهایی که کاربر می خواهد بشنود فوراً کاهش می دهد.
 • تلفن دوگوشی به طور اتوماتیک صدای تلفن که از یک سمعک وارد می شود را به سمعک دیگر نیز انتقال می دهد و امکان مکالمه تلفنی دو گوشی را برای کاربر فراهم می کند.
 • مدیریت فیدبک درجات مختلف فیدبک (سوت زدن سمعک) را کاهش می دهد تا بتوان تقویت صدای بیشتری را تامین کرد.
 • صدای باد را به طور اتوماتیک کاهش می دهد تا راحتی شنیداری را برای کاربر فراهم کند.
 • بهبود گفتاری برای وروردی های آرام تقویت بیشتری ایجاد می کند و وقتی سطح ورودی صدا افزایش می یابد تقویت کمتری ارائه می دهد تا از ناراحتی صوتی کاربر جلوگیری کند.
 • کاهنده ی صدای مزاحم ویژگی تطبیقی ایست که تقویت صدا را در کانال هایی از سمعک که صدای مزاحم برجسته تر است کاهش می دهد.
 • DuoLink تغییراتی که در برنامه یا ولوم سمعک یک گوش اعمال می کنید را به طور اتوماتیک به سمت دیگر نیز اعمال می کند.
 • Easy-t وقتی رسیور تلفن همراه کنار سمعک قرار می گیرد، برنامه ی تلفن سمعک به طور اتوماتیک فعال می شود.
 • دارای ویژگی های مدیریت و درمان وزوز گوش (Tinnitus Masker) برای کاربران دچار وزوز گوش است که توسط شنوایی شناس به تناسب وزوز گوش کاربر قابل تنظیم اند.

Insera Full Shell:

 • دارای 4 رنگ
 • 4 نوع رسیور متوسط، پاور، های پاور و سوپر پاور
 • آگاهی فضایی پویا در محیط های چالش برانگیز نشانه ها را فوراً بازیابی می کند.
 • Speech Focus درک گفتار از هر جهتی را آسان تر می کند.

Insera Half Shell:

 • دارای 4 رنگ
 • 4 نوع رسیور متوسط، پاور، های پاور و سوپر پاور
 • آگاهی فضایی پویا در محیط های چالش برانگیز نشانه ها را فوراً بازیابی می کند.
 • Speech Focus درک گفتار از هر جهتی را آسان تر می کند.

Insera mini Canal:

 • دارای 4 رنگ
 • 3 نوع رسیور متوسط، پاور و های پاور
 • آگاهی فضایی پویا در محیط های چالش برانگیز نشانه ها را فوراً بازیابی می کند.
 • Speech Focus درک گفتار از هر جهتی را آسان تر می کند.

Insera CIC:

 • دارای 4 رنگ
 • 3 نوع رسیور متوسط، پاور و های پاور
 • آگاهی فضایی شخصی سازی شده شانس تجربه شنیداری طبیعی تر و واقعی تر

Insera IIC:

 • دارای 5 رنگ
 • 3 نوع رسیور متوسط، پاور و های پاور
 • آگاهی فضایی شخصی سازی شده شانس تجربه شنیداری طبیعی تر و واقعی تر