سمعک استارکی مدل AMP


Rated دارای رتبه 0

سمعک استارکی

سمعک استارکی(starkey) یک سمعک آمریکایی است که جزء سمعک های رده اول در دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک پشت گوشی می باشد و طیف وسیعی از نیازهای بیماران را پوشش می دهد.

سمعک های استارکی محصول سال 2015 و 2016 می باشند.

 

سمعک نامریی AMP

این سمعک در اصل سمعک نیست و بنوعی یک آمپلی فایر است و تنها صدا را تقویت می کند. 

سمعک AMP بسیار کوچک است و می تواند براحتی در کانال گوش محو شود. 

سمعک AMP برای کسانی که افت آنها در حد ملایم تا متوسط باشد کاربرد دارد و اگر کسی کم شنوایی اش بیشتر باشد لازم است از سمعک نامرئی سوندلنز استفاده کند.