سمعک مخصوص پزشکان

سمعک مخصوص پزشکان

سمعک مخصوص پزشکان چرا پزشکان نياز به سمعک هاي مخصوص دارند؟ پزشکان به علت موقيت حساسي که در زمينه ارتباط با بيماران دارند لازم است تمامي گفتگوهاي بيماران را به طور کامل بشنوند. حال زماني که بيماران حالشان خراب است و نمي توانند بلند حرف بزنند اگر پزشک مشکل کم شنوايي داشته باشد نمي تواند…