وسایل جانبی سمعک هانساتون


Rated دارای رتبه 3


وسایل جانبی سمعک هانساتون

وسایل جانبی سمعک هانساتون ::در سمعک های هانساتون با سیستم وایرلس به راحتی سمعک می تواند با هر یک از وسایل زیر متصل شود و سبب درک بهتر گفتار، درک بهتر تلفن،تلویزیون شود.

  • Remote Control RCV2: وسیله ای برای تنظیم ولوم کنترل سمعک از راه دور
  • uStream: رابط بین سمعک و وسایل صوتی، موبایل می باشد و همچنین می توان ولوم کنترل و برنامه سمعک را تغییر داد.
  • uDirect3: رابط بین سمعک و موبایل، وسایل صوتی و تصویری(MP3 Player).
  • uTV3: رابط بین سمعک و تلویزیون، کامپیوتر .