موسیقی و بهبود درک گفتار در کودکان کم شنوا


Rated دارای رتبه 0


بهبود درک گفتار در کودکان کم شنوا چگونه صورت میگیرد؟

در پردازشگر های سمعک و کاشت حلزون برنامه ایی تحت موسیقی (Music) وجود دارد که باید توسط شنوایی شناس فعال گردد. 

در این سمعک ها تن های مختلف موسیقی را از هم تفکیک می کند . 

و آن را برای کاربران خود تقویت کند که افراد ناشنوا هم بتوانند براحتی صدای موسیقی را بشنوند و از آن لذت ببرند. 

طبق مطالعات فراوانی که در این زمینه صورت گرفته است آهنگ های ریتم دار (موسیقی) به خاطر داشتن تن های پیچیده سبب فعال شدن مسیرهای عصبی فراوانی در مغز کودک می شود و این امر منجر به بلوغ بیشتر این مسیرهای عصبی می شود. 

که در نهایت ماحاصل آن درک بالاتر و تمایز بهتر جنبه های مختلف گفتار و سایر صداهای محیطی می باشد(1). 

همچنین اخیرا پروفسور Kraus بیان کرده است که اگر کودک را از همان اوایل با موسیقی آموزش داد، درک محرک های پیچیده گفتاری و حتی درک گفتار کودک در محیط های نویزی و پرسر و صدا افزایش می یابد(2). 

برای مثال در شکل زیر دیده می شود با آموزش کودک کاشت شده با موسیقی، تعداد ارتباطات مغز کودک افزایش می یابد. 

از اینرو مغز کودک بیشتر رشد می کند و سبب بهبود درک گفتار کودک می شود. 

بهبود درک گفتار قبل و بعد از آموزش


همچنین در شکل زیر دیده می شود اگر کودک به صدای موسیقی گوش دهد مناطق عصبی بیشتری در مغز وی نسبت به صدای گفتار فعال می شود و این امر باعث رشد بیشتر مغز کودک می شود(مناطق قرمز رنگ نشان دهنده فعال شدن مغز هستند که در شکل سمت راست دیده می شود مناطق بیشتری از مغز با موسیقی فعال شده است).


فعال شدن مناطق مغزی با صدای موسیقی و صدای گفتار

ازاین رو والدین باید دقت داشته باشند که همواره از موسیقی به عنوان یک ابزار کارامد در جهت تقویت سیستم عصبی کودک و رشد گفتار و زبان کودک خود بهره ببرد. 

همچنین همکاران شنوایی شناس و گفتار درمانگر لازم است در تمرینات تواتبخشی شنیداری خود از محرک موسیقی در جهت پیشرفت جنبه های مختلف سیستم شنوایی و در نهایت رشد گفتار و زبان بیمار خود بهره ببرند. 

منابع: 

  1. Wright, R., & Uchanski, R. M. (2012). Music perception and appraisal: cochlear implant users and simulated cochlear implant listening. Journal of the American Academy of Audiology, 23, 350-365
  2. Kraus, N., & Skoe, E. (2009). New directions: Cochlear implants. Annals of the New York Academy of Sciences, 1169(1), 516-517. doi:10.1111/j.1749- 6632.2009.04862.

سید یحیی حسینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران


وحید مرادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران


برچسب ها