سمعک Share


Rated دارای رتبه 0

سمعک  SHARE

  • سمعک هوشمند شير در 3 مدل شير 1 و 2 و 3 موجود است و قيمت بسيار مناسبي دارد
  • افزایش قابلیت درک گفتار در محیط های شلوغ با اين سمعك بسيار عالي است
  • به علت سايز مناسب سمعك براي افراد سن بالا مناسب است، زيرا مي توانند بخوبي سمعك را مديريت كنند.
  • اين سمعك در مدل هاي سمعك داخل گوشي، سمعك پشت گوشي و سمعك ريك موجود است.
  • دارای پوشش نانو است و جزء سمعك هاي ضد اب است.