سمعک Gain


Rated دارای رتبه 0

سمعک GAIN

  • سمعک گين يك سمعك دیجیتال هوشمند بسيار پر قدرت است كه ۶ کانال دارد.
  • سمعك گين افت شنوايي شديد تا عميق را پوشش مي دهد
  • اين سمعك فقط در مدل پشت گوشي موجود است
  • در بيماراني كه مناطق فركانسي آنها مرده باشد مي توان برنامه انتقال فركانسي را فعال كرد: قابلیت انتقال فرکانس های بالا به محدوده فرکانس های پایین تر
  • اين سمعک ظاهر زيبايي دارد و باتري 675 دارد.
  • سمعك گين به صورت هوشمند صداها را شناسايي مي كند و سبب افزایش درک گفتار در محیط های شلوغ مي شود.
  • دارای پوشش نانو است و جزء سمعك هاي ضد اب است.