سمعک Cosmo


Rated دارای رتبه 0

سمعک  COSMO

  • سمعک کاملا نامرئی پشت گوشي است
  • اين سمعک جز سمعك هاي هوشمند محسوب مي شود.
  • سمعك كوسمو دارايتکنولوژي وايرلس است ازاينرو مي توانيد با موبایل و تلویزیون كانكت شويد
  • سرعت بسیار بالایی در پردازش اصوات گفتاري دارد و اين سبب درك بالاي صداي گفتار مي شود.
  • دارای پوشش نانو است و جزء سمعك هاي ضد اب است.