سمعک Captivate سونيک آمريکا


Rated دارای رتبه 0

معرفي سمعک Captivate سونيک آمريکا

سمعک Captivate محصول سال 2019 کمپاني سونيک آمريکا است.سمعک Captivate سونيک آمريکاهميشه بيشترين مشکل افراد کم شنوايي که از سمعک هاي مختلف استفاده مي کنند مربوط به شنيدن در محيط هاي شلوغ است زيرا درک خوبي در محيط شلوغ ندارند. اين سمعک بالاترين سطح تکنولوژي صدا را دارا مي باشد و سبب مي شود در محيط هاي شلوغ استرس شما و تقلاي شنيداري شما کاهش يابد.   ساير ويژگي هاي سمعک کاپتيويت سونيک بشرح زير است:

  • سمعک سونيک از هوش مصنوعي استفاده مي کنند و براحتي مي توانند انواع صدا ها را از هم تشخيص دهند
  • سمعک سونيک آمريکا از باتري هاي قابل شارژ استفاده مي کنند و ديگر نيازي نيست باتري سمعک را عوض کنيد. فقط کافي است شب ها همچون تلفن همراه سمعک خود را به شارژ بزنيد.
  • سمعک Captivate مي تواند به موبايل متصل شود ازاينرو براحتي مي توانيد با تلفن همراه خود صداي سمعک را کم و زياد کنيد و برنامه هاي آن را تغيير دهيد. همچنين مي توانيد با سمعک خود موسيقي گوش دهيد و سمعک خود را به هندزفري تبديل کنيد. همچنين اگر سمعک شما گم شود مي تواند با GPS سمعک خود را پيدا کنيد.
  • سمعک Captivate برنامه مهار و حذف وزوز گوش دارد. ازاينرو اگر وزوز گوش داريد انتخاب درستي براي شما است.
  • سمعک 2019 سونيک مي برنامه مخصوص موسيقي دارد ازاينرو براي مسويقي دانها مناسب است.
  • ميکروفون هاي اين سمعک مي تواند براحتي صداي 360 درجه را براي شما فراهم کند. ازاينرو هيچ صدايي را از دست نمي دهد.

   براي مطالعه بيشتر مي توانيد از طريق لينک زير به وب سايت اصلي کمپاني سونيک آمريکا مراجعه نماييد:https://www.sonici.com/hearing-solutions/captivate-product-family