سمعک Stage


Rated دارای رتبه 0


سمعک Stage

قابل تنظیم به وسیله تریمر (TRIMMER-BASED) بوده که نیاز به کامپیوتر و کابل رابط در هنگام تنظیم ندارد.

سمعک استیج اینترتون STAGE سمعکی دیجیتالی با ۴ کانال WDRC است.

ارزان ترین سمعک SUPER POWER  است که مناسب کم شنوایی های شدید تا عمیق می باشد.

 مجموعه ای کامل از انواع مدل های داخل گوشی و پشت گوشی ظریف با قابلیت پوشش درجات مختلف کم شنوایی های MILD تا PROFOUND را دربر می گیرد.


برچسب ها