سمعک یونیترون مدل Shine


Rated دارای رتبه 2


ویژگی های خانواده سمعک های Shine یونیترون:

Sound Conducter ویژگی های مختلف سمعک را به تعادل می رساند تا درک گفتار و صدایی راحت و طبیعی را برای کاربر تامین کند.

Adaptation Manager برای یافتن بهترین تنظیم ممکن برای اولین استفاده از سمعک و حداکثر مزایای بلند مدت برای درک گفتار.

AntiShock 2 صداهای بلند و آزار دهنده ناگهانی را بدون تاثیر بر گفتار یا صداهایی که کاربر می خواهد بشنود فوراً کاهش می دهد.

مدیریت فیدبک درجات مختلف فیدبک (سوت زدن سمعک) را کاهش می دهد تا بتوان تقویت صدای بیشتری را تامین کرد.

ویژگی تطبیقی بهبود گفتار وجود گفتار را تشخیص می دهد و در هر کدام از کانال ها که سیگنال گفتاری برجسته تر است تقویت را افزایش می دهد.

بهبود گفتاری برای وروردی های آرام تقویت بیشتری ایجاد می کند و وقتی سطح ورودی صدا افزایش می یابد تقویت کمتری ارائه می دهد تا از ناراحتی صوتی کاربر جلوگیری کند.

کاهنده ی صدای مزاحم ویژگی تطبیقی ایست که تقویت صدا را در کانال هایی از سمعک که صدای مزاحم برجسته تر است کاهش می دهد.

DuoLink تغییراتی که در برنامه یا ولوم سمعک یک گوش اعمال می کنید را به طور اتوماتیک به سمت دیگر نیز اعمال می کند.

دارای ویژگی های مدیریت وزوز گوش (Tinnitus Masker) برای کاربران دچار وزوز گوش است که توسط شنوایی شناس به تناسب وزوز گوش کاربر قابل تنظیم اند.

خانواده ی سمعک های شاین در 6 مدل مختلف معرفی شدند.

Shine Rev + RIC:

 • سمعک ریک (رسیور داخل کانال گوشی)
 • 3 نوع رسیور استاندارد، پاور و سوپر پاور
 • باتری 312
 • دارای 3 رنگ
 • دکمه فشاری برای تغییر برنامه ها
 • درجه IP68 برای مقامت بیشتر نسبت به رطوبت و گرد و غبار

Shine Rev + M:

 • سمعک پشت گوشی
 • باتری 312
 • دارای 3 رنگ
 • دکمه فشاری برای تغییر برنامه ها
 • درجه IP68 برای مقامت بیشتر نسبت به رطوبت و گرد و غبار

Shine Rev + P:

 • سمعک پشت گوشی پاور
 • باتری 13
 • دارای 3 رنگ
 • دکمه فشاری برای تغییر برنامه ها
 • درجه IP68 برای مقامت بیشتر نسبت به رطوبت و گرد و غبار

Shine Rev + UP:

 • سمعک پشت گوشی اولترا پاور
 • تا کم شنوایی های شدید تا عمیق را می پوشاند
 • باتری 675
 • دارای 2 رنگ
 • دکمه فشاری برای تغییر برنامه ها
 • درجه IP68 برای مقامت بیشتر نسبت به رطوبت و گرد و غبار
 • Easy DAI برنامه ای است که وقتی سیگنال صوتی مستقیم از طریق کابلی به سمعک وارد می شود به طور اتوماتیک فعال می شود. وقتی دیگر سیگنال صوتی مستقیم در دسترس نباشد سمعک به طور اتوماتیک به برنامه شنیداری قبلی بر می گردد.

Shine Rev + ITE: 

سمعک های سفارشی و داخل گوشی یونیترون

ITE Half Shell:

 • داخل گوشی
 • دارای 4 رنگ
 • 4 نوع رسیور متوسط، پاور، های پاور و سوپر پاور
 • باتری 312
 • دکمه فشاری برای تغییر برنامه ها

ITE Full Shell:

 • داخل گوشی
 • دارای 4 رنگ
 • 4 نوع رسیور متوسط، پاور، های پاور و سوپر پاور
 • باتری 13
 • دکمه فشاری برای تغییر برنامه ها

ITE CIC:

 • کاملا داخل گوشی
 • دارای 4 رتگ
 • 3 نوع رسیور متوسط، پاور و های پاور
 • باتری 10
 • دکمه فشاری برای تغییر برنامه