سمعک برنافن مدل Inizia


Rated دارای رتبه 1

سمعک برنافن مدل Inizia

سمعک برنافن مدل Inizia  یکی از بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد.این سمعک در کشور سوئیس ساخته می شود و  دارای تکنولوژی ChannelFree است. سمعک برنافن در انواع سمعک داخل گوشی، پشت گوشی و نامرئی وجود دارد. همچنین این سمعک قدرتهای مختلف را برای انواع کم شنوایی ها تولید می کند. 

سمعک inizia:

  • در مدل های پشت گوشی و داخل گوشی موجود می باشد و دارای دو رده ۱ و ۳ می باشد
  • این سمعک برای انواع کم شنوایی ها مفید می باشد
  • دارای تکنولوژی Channel Free
  • برنامه تلفن اتومات