افت شنوایی و تاثیر آن بر گفتار و زبان


Rated دارای رتبه 0


افت شنوایی و تاثیر آن بر گفتار و زبان چگونه است؟

نتایج مطالعات نشان می‌دهد که در طول اولین 12 ماه زندگی، مغز با سرعت بیشتری رشد می‌یابد. 

مغز انسان یک ساختار سخت نیست بلکه یک ساختار انعطاف‌پذیر با توانایی سازمان‌دهی مجدد بر اساس ورودی های حسی و حرکتی است که این پدیده را نوروپلاستیسیتی می‌نامند. 

نورون‌های قشر شنوایی در طول 3 سال اول زندگی بالغ می‌شوند و پس از آن تغییر بارزی نمی‌کنند.

نظریه‌های کنونی بیان می‌کند که تحریک قوی فعالیت های الکتریکی، موجب قدرت گرفتن بسیاری از راه‌های سیستم عصبی می‌شود.

درحالی‌که نورون های دیگر که توسط فعالیت های الکتریکی تقویت نمی‌شوند شروع به آتروفی می‌کنند و سرانجام ناپدید می‌شوند. 

مغز در طول سال‌های اول زندگی، نورون‌ها و ارتباطات اضافی که به ندرت از آن استفاده می‌شود را حذف می‌کند. 

پس می توان نتیجه گرفت انجام آزمون های شنوایی برای کم شنوایی در کودکان تازه متولد شده امر اساسی و مهم می باشد.

در صورت بروز مشکل شنوایی اقدامات درمانی مانند سمعک ، وسایل کمک شنیداری و کلاس های توانبخشی هر چه زودتر برای جلوگیری از عقب افتادن کودک از مراحل رشد طبیعی گفتار و زبان آن انجام شود.(کودک کم شنوا و میزان قدرت سمعک)با مطالعه جدول زیر میزان افت شنوایی، عوارض آن و راههای درمانی آن به صورت مخنصر نشان داده شده است.  

میانگین سطح شنوایی (500-2کیلو)  توصیفشرایط احتمالیشنیدن بدون تقویت‌کنندهتأثیرات معلولیتنیازهای ممکن
کمتر از dB  15  محدوده‌ی طبیعیکم شنوایی انتقالیهمه‌ی صداهای گفتاریبدون مشکلعدم نیاز
15-25dBکم شنوایی خفیفکم شنوایی انتقالی، گاهی حسی عصبیصدای واکه‌ها به‌سختی شنیده می‌شود، ممکن است همخوان‌های بی‌صدا از دست برونداختلال شنوایی ملایم در سطح یادگیری زباننیاز به سمعک، گفتار خوانی، آموزش شنوایی، گفتاردرمانی، جای مناسب در کلاس
30-25DBکم شنوایی ملایمانتقالی یا حسی عصبیفقط بعضی صداهای گفتاری، صدای واکه‌ها بلندتراختلال یادگیری زبان، تا خیر ملایم زبان، مشکلات بی‌توجهیسمعک،گفتار خوانی،آموزش شنوایی،گفتاردرمانی
50-30dBکم شنوایی متوسطافت انتقالی به دلیل اوتیت مدیا مزمن، افت حسی عصبیتقریباً هیچ صدای گفتاری در سطح مکالمه نرمال نیستمشکلات گفتاری، عقب‌ماندگی زبانی، اختلال یادگیری، بی‌توجه‌ایهمه ملاحظات بالا + توجه به وضعیت  کلاس ویژه
70-50dBکم شنوایی شدیدحسی عصبی یا آمیخته به دلیل ترکیب اختلال گوش میانی و حسی عصبیهیچ صدای گفتاری در سطح مکالمه نرمال نیستمشکلات گفتاری شدید، عقب‌ماندگی زبانی، مشکلات یادگیری، بی‌توجهیهمه ملاحظات بالا+ کلاس های ویژه
70+dBکم شنوایی عمیقحسی عصبی یا آمیخته به دلیل ترکیب بیماری گوش میانی و حسی عصبیهیچ گفتار یا صدای محیطمشکلات گفتاری شدید، عقب‌ماندگی زبانی، مشکلات یادگیری، بی‌توجهیهمه  ملاحظات بالا + کلاس های ویژه


برچسب ها