فاطمه فتحی

کارشناس شنوایی‌شناسی فارغ‌التحصیل از دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی
عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی شنوایی‌شناسی دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی
عضو تیم تولید محتوای رادیواُدیو – نخستین رسانه تخصصی رشته شنوایی‌شناسی ایران
عضو هیئت اجرایی بیست و یکمین همایش دانشجویی شنوایی‌شناسی کشور
نفر برگزیده نخستین جشنواره هنر در شنوایی‌شناسی کشور