علی عربشاهی

 

  • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • سابقه کار و کارورزی در بیمارستان های علی اصغر ، امیراعلم
  • ۵ سال سابقه کار در بیمارستان کودکان
  • ۲ سال سابقه کار در کلینیک شنوایی مشهد
  • مدیر کلینیک بالینی و تجویز سمعک نجوا از سال ۱۳۹۵
  • کادر اجرایی کنگره بین المللی شنوایی سال ۱۳۹۴
  • کادر اجرایی کنگره بین المللی شنوایی سال ۱۳۹۵