سارا داودی پور

 

 • سارا داودی پور
  کارشناس شنوایی شناسی
   فارغ‌التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران
   عضو انجمن شنوایی شناسان ایران،
 • سابقه ی عضویت در سلسله نشست های گروهی- حمایتی برای والدین دارای فرزندان کم شنوا )
   عضو هیئت اجرایی اولین مسابقه ی قالبگیری در دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 • عضو هیئت اجرایی بیستمین سمینار دانشجویی شنوایی شناسی ایران در سال 1397
  سابقه ی کار در قسمت غربالگری شنوایی نوزادان بیمارستان اکبرابادی و