کلینیک شنوایی سنجی و تجویز سمعک نجوا

كلينيک شنوايي و سمعک نجوا با بيش از ۱۲ سال سابقه، زير نظر متخصصين شنوايي شناسي فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي تهران فعاليت خود را شروع كرد. كلينيک نجوا از ابتداي فعاليت خود دوشعبه تخصصي براي كودكان و بزرگسالان تشكيل داد. شعبه كودكان اين كلينيک در بيمارستان كودكان تهران واقع است و شعبه تخصصي سمعک بزرگسالان در خيابان مطهري افتتاح گرديد. متخصصين كلينيک سمعك نجوا از اساتيد و مدرسين دانشگاه پزشكي هستند و بيش از دهها كتاب را ترجمه و تاليف كرده اند. هر سال متخصصين اين كلينيک در كنگره هاي ملي و بين اللملي شنواي شناسي، گوش و حلق و بيني، مغز و اعصاب و بيماري هاي كودكان به عنوان سخنران حضور دارند.

شعبه تخصصي تجويز سمعک، درمان وزوز گوش، درمان سرگيجه و ارزيابي شنوايي ساليانه بيش از ۲۰۰۰ بيمار را ارزيابي و مديريت مي كند. همچنين شعبه نوزادان و كودكان اين كلينيک ساليانه بيش از ۶۰۰۰ نوزاد و كودک را ارزيابي و تجويز سمعک مي كند.

شعار مجموعه كلينيک نجوا ارائه جديدترين و به روزترين خدمات باليني به بيماران عزيز كشورمان است، زيرا بر اين باوريم كه هر ايراني لايق بهترين ها است.

کلینیک نجوا

متخصصین ما

سمعک نامرئی 12

دکتر وحید مرادی

متخصص شنوايي و سمعك نوزادان و كودكان

فارغ التحصيل از دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه  در حوزه شنوايي كودكان

رتبه برتر تخصص شنوايي شناسي

مولف كتاب ارزيابي شنوايي در كودكان

مولف كتاب كاشت ساقه مغز شنوايي در كودكان

مولف كتاب پاسخ هاي تقويت شده شنوايي در كودكان

مترجم كتاب كم شنوايي در موسيقي دانها

چندين سال سابقه ارزيابي شنوايي و تجويز سمعك در بيمارستان كودكان تهران

سخنران در چندين كنگره داخلي و بين المللي

سید یحیی حسینی

دکتر سید یحیی حسینی

متخصص شنوايي و سمعك

فارغ التحصيل از دانشگاه هاي تهران و ايران

رتبه برتر تخصص شنوايي شناسي

مولف كتاب ارزيابي شنوايي در كودكان

چندين سال سابقه ارزيابي شنوايي و تجويز سمعك در بزرگسالان

سخنران در چندين كنگره داخلي و بين المللي

دکتر فائذه گروسی

دکتر فاطمه گروسی

متخصص شنوايي و سمعك

فارغ التحصيل از دانشگاه هاي تهران و بهشتي

مولف كتاب پاسخ هاي تقويت شده شنوايي در كودكان

چندين سال سابقه كار در بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان حضرت رسول

متخصص در تجويز انواع سمعك هوشمند و نامرئي براي تمام سنين

درمان انواع وزوز گوش

درمان انواع سرگيجه