ارزیابی شنوایی کودکان عقب ماندگی ذهنی | کم شنوایی|وزوز گوش|?سمعک نجوا?

ارزیابی شنوایی کودکان با مشکل عقب ماندگی ذهنی

 در کم شنوایی, مقالات

ارزیابی شنوایی کودکان عقب ماندگی ذهنی

ارزیابی شنوایی کودکان عقب ماندگی ذهنی به چه صورت انجام میگیرد؟

عقب ماندگی ذهنی:

قانونی که باید در این کودکان توجه شود این است که اگر تنها به کم توانی ذهنی مبتلا باشد، در تمام مراحل مطابق با سن خود رفتار می‌کند.

این قانون در همه‌ی موارد صادق است.

به‌جز مواردی که علاوه بر MR، کودک دچار اوتیسم یا (CP) باشد.

این گروه از کودکان سخت آزمون توسط آکوستیک ایمیتانس، OAE و ABR باید ارزیابی شوند.

وجود پتانسیل‌های برانگیخته ساقه‌ی مغز هنجار در این گروه، اطلاعات ارزشمندی درباره‌ی حساسیت شنوایی محیطی می‌دهد.

درصورتی‌که، ABR ناهنجار و ضایعه مرکزی وجود داشته است، نتایج ABR مبهم است.

اگر نتایج بهره هوشی کودک موجود باشد، می‌توان بر مبنای سن عقلی آزمون مناسب را انتخاب کرد .

و اگر این امکان میسر نبود، شنوایی‌شناس باید بر مبنای وضعیت پاسخ‌های کودک و شاخص های رشدی، برآوردی از وضعیت ذهنی کودک داشته باشد.

ارزیابی شنوایی کودکان عقب ماندگی ذهنی

ارزیابی شنوایی کودکان عقب ماندگی ذهنی

بعد از ۴ ماهگی، نوزاد با عقب‌ماندگی ذهنی می‌تواند از طریق پاسخ‌های رفتاری شنوایی به‌علاوه از طریق نشانه‌های رشدی موجود شناسایی شود.

اگر کودک در ۵ ماهگی، چرخش سر نسبی، به جهت صدا نشان ندهد، نیاز است که مراحل رشدی نظیر خندیدن بلند، رسیدن به شیء و گرفتن آن بررسی شود.

کودکان عقب‌ماندگی ذهنی ممکن است نتوانند گردن بگیرند یا حرکت اشیا را دنبال کنند.

در نتیجه عملکرد آنها زیر سن ۳ ماه است.

ارزیابی نوزادان مبتلا به سندرم داون با VRA نشان می‌دهد که تا زمانی که تاخیرات رشدی کودک معادل سن حداقل ۱۰ ماهگی کودک نرسد، نتایج آزمون ضعیف است.

اگر کودک بیشتر اسباب‌بازی‌ها را بشناسد و بتواند طبق دستور به شنوایی‌شناس بدهد.

می‌توان از کودک SRT و آستانه‌های بازی شرطی گرفت.

استفاده از ABR و VRA را می‌توان در کودکان با عملکرد مرزی استفاده کرد.

 

در مقاله ی بعد به ارزیابی شنوایی کودکان اوتیسمی پرداخته ایم شاید این مطلب توجه شما را جلب نماید در صورت مشاهده روی آن کلیک کنید.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با نجواارزیابی شنوایی کودکان ۵ تا ۹ سال