وسایل کمک شنوایی برای افراد با اختلال شنوایی |کلینیک شنوایی سنجی و نجوا 88343584

وسایل کمک شنوایی برای افراد با اختلال شنوایی

 در انواع سمعک, مقالات مخصوص بیمار

وسایل کمک شنوایی برای افراد با اختلال شنوایی

اصطلاحات کلیدی و تعاریف

  • سمعک: یک وسیله الکترواکوستیکی شخصی است که در داخل یا روی گوش شخص با اختلال شنوایی گذاشته می شود و اصولا برای تقویت صدای ورودی در گوش شخص کم شنوا برای جبران کم شنوایی استفاده می شود.

 

  • وسایل کمک شنوایی: وسایل کمک شنوایی معمول وابسته به شدت کم شنوایی شامل سیستم های وایرلس برای استفاده در هنگام تماشا کردن تلویزیون,یااستفاده از تلفن است.

برای زنگ در ,آلارم ساعت,یا وسایل دیگر استفاده از محرک های بینایی(مثل چراغ چشمک زن) کاربرد دارد.

  • کاشت حلزون: یک وسیله الکترونیکی است که از طریق جراحی در پشت گوش کاشت می شود.

این وسایل به طور رایج برای استفاده توسط افرادی با کم شنوایی شدید تا عمیق که سود کمی از سمعک متداول نشان دادند,اختصاص داده شده است.

وسایل مصنوعی(کمک شنوایی)برای برگرداندن عملکرد به حالت هنجار استفاده میشوند.

در کاشت حلزون، فیبرهای اعصاب شنوایی در حلزون به طور مستقیم با انرژی الکتریکی تحریک می شوند.

وسایل کمک شنوایی مانند سمعک ها و کاشت حلزون برای افرادی با کاهش شنوایی حسی عصبی ناشی از اختلال گوش داخلی استفاده می شوند.

شباهت عینک ها به وسایل کمکی رایج دیگر, اغلب اوقات باعث می شود که افراد تصور کنند به محض اینکه سمعک یا کاشت حلزون انجام شود ,شنوایی بازگردادنده می شود.

اگرچه هم عینک و هم سمعک مشکل را درمان میکنند ولی مزایای مورد انتظار فراهم شده توسط هر یک میتواند به پیش بینی واقع گرایانه ی افراد کمک کند و شانس را برای توانبخشی موفق, افزایش دهد.

 

مروری بر توانبخشی شنوایی/فرایندهای آمادگی

فرایند توانبخشی شنوایی شامل حداقل دو فاز است.اولین فاز شناسایی مشکل است.

یک استراتژی مداخله ای از ابتدا می تواند پیشرفته باشد در صورتی که اطلاعاتی در مورد نوع و درجه کم شنوایی به علاوه اثر اختلال روی ارتباط ,آموزش,اجتماع یا عملکرد های شناختی را بدانیم.

برای بزگسالان با اختلال شنوایی

  • اندازه گیری ادیوگرام بیمار
  • انجام تست های گفتاری(SRT )
  • استفاده ازself report-survey(بررسی های خودارزیابی) یا پرسشنامه ها

میتواند اطلاعات زیادی فراهم کند.

 

برای کودکان با اختلال شنوایی, در نظر گرفتن ارزیابی های بیشتر ممکن است شامل:

  • حمایت های والدین
  • ارزیابی مهارت ها در زبان و گفتار
  • تربیت شنوایی و گفتار خوانی(لب خوانی) شود.

بعد از شناسایی مشکل, فاز بعدی فرایند توانبخشی , مداخله است.

در افرادی با افت حسی عصبی با توجه به میزان کم شنوایی تقویت انجام می شود.

گاهی افرادی با کم شنوایی انتقالی مزمن یک سمعک استخوانی که صدا را از راه استخوان به گوش داخلی منتقل میکند یک انتخاب مناسب است.

اغلب اوقات در افرادی با کم شنوایی حسی عصبی ناشی از اختلال حلزونی, سمعک یم گزینه مناسب است.

به طور کلی باافزایش  درجه کم شنوایی حسی عصبی، مشکلات فهم گفتار افزایش می یابد.

نیاز به افزایش مداخله متناسب با درجه مشکلات فهم گفتار است.

سمعک های معمول بیشترین سودمندی را برای افراد با شنوایی آسیب دیده ای با میانگین کم شنوایی بین ۴۰ تا ۸۵ dbhl دارند.

برای اختلالات خیلی عمیق, به عبارت دیگر, مثل مشکل در ارتباطات, نیاز به مداخلات بیشتر است.

برای بیماران با اختلالات عمیق وسایل دیگر مثل کاشت حلزون استفاده شده است.

به طور خلاصه،فاز مداخله توانبخشی گوش به طور نمونه با انتخاب و تنظیم یک وسیله توانبخشی مناسب مثل سمعک یا کاشت حلزون آغاز می شود.

علل درد گوش |درمان درد گوش

وسایل کمک شنوایی

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با نجواسمعک نامرئی کوچکترین سمعک دنیا