تیر ۲۱, ۱۳۹۵

رزومه کاری

رزومه کاری نام: وحید نام خانوادگی: مرادی  آموزشی: رتبه برتر علمی کنکور کارشناسی ارشد شنوایی شناسی رتبه برتر علمی کنکور دکترا تخصصی شنوایی شناسی عضو بنیاد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو بنیاد ملی نخبگان ایران تالیف و ترجمه کتاب: مولف اول کتاب “ارزیابی شنوایی در کودکان”. انتشارات قلم علم مترجم اول کتاب “کم شنوایی در موسیقی دان ها”، انتشارات قلم علم عضو مترجمین کتاب “کلیات تراکم در سمعک”، […]
مشاوره و تجویز انواع سمعک های پشت گوشی، داخل گوشی و کاملا نامرئی برای بزرگسالان و کودکان
با ما تماس بگیرید
X
سمعک قابل شارژ | سمعک بدون باتری  
¤