کلینیک شنوایی سنجی و تجویز سمعک نجوا ، همه روزه بجز ایام تعطیل - ساعت 8 صبح الی 8 شب
 • جدیدترین سمعک اتیکن در سال 2020
  جدیدترین سمعک اتیکن در سال 2020
  جدیدترین سمعک اتیکن در سال 2020             سمعک رابی اتیکن: جدیدترین مدل سمعک های اتیکن که در فوریه ی 2020 به بازار معرفی شدند، خانواده سمعک های رابی ...
 • سمعک فوناک مدل Audeo
  سمعک فوناک مدل Audeo
  سمعک فوناک:سمعک فوناک یکی از بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد. این سمعک در کشور سوئیس ساخته می شود و مشهورترین سمعک آن NAIDA (سمعک نایدا) است ...
 • سمعک ویدکس مخصوص وزوز
  سمعک ویدکس مخصوص وزوز
  سمعک ویدکس یک سمعک دانمارکی است و جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. سمعک ویدکس از جمله سمعک های با کیفیت و قوی دنیا محسوب می شود و چندین رده از سمعک های با قیمت ها ...
 • سمعک اتیکن مدل Opn
  سمعک اتیکن مدل Opn
  سمعک اتیکن، محصول کشور دانمارک است و جز  بهترین سمعک های دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای مدل های متنوع و رنج قیمتی مناسبی از سمعک می باشد و سمعک های آن دارای دو ...
 • سمعک بلتون مدل True
  سمعک بلتون مدل True
  سمعک بلتونسمعک بلتون(Beltone) یک سمعک آمریکایی است که جزء زیرمجموعه های سمعک های ریسوند  محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک ...
 • سمعک بلتون مدل Promise
  سمعک بلتون مدل Promise
  سمعک بلتونسمعک بلتون(Beltone) یک سمعک آمریکایی است که جزء زیرمجموعه های سمعک های ریسوند  محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک ...
 • سمعک بلتون مدل Origin
  سمعک بلتون مدل Origin
  سمعک بلتونسمعک بلتون(Beltone) یک سمعک آمریکایی است که جزء زیرمجموعه های سمعک های ریسوند  محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک ...
 • سمعک بلتون مدل Legend
  سمعک بلتون مدل Legend
  سمعک بلتونسمعک بلتون(Beltone) یک سمعک آمریکایی است که جزء زیرمجموعه های سمعک های ریسوند  محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک ...
 • سمعک بلتون مدل Boost
  سمعک بلتون مدل Boost
  سمعک بلتونسمعک بلتون(Beltone) یک سمعک آمریکایی است که جزء زیرمجموعه های سمعک های ریسوند  محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک ...
 • سمعک بلتون مدل Bold
  سمعک بلتون مدل Bold
  سمعک بلتونسمعک بلتون(Beltone) یک سمعک آمریکایی است که جزء زیرمجموعه های سمعک های ریسوند  محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک ...
 • سمعک استارکی مدل Z Series
  سمعک استارکی مدل Z Series
  سمعک استارکیسمعک استارکی(starkey) یک سمعک آمریکایی است که جزء سمعک های رده اول در دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک پشت ...
 • سمعک استارکی مدل Xino
  سمعک استارکی مدل Xino
  سمعک استارکیسمعک استارکی(starkey) یک سمعک آمریکایی است که جزء سمعک های رده اول در دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک پشت ...
 • سمعک استارکی مدل Soundlens
  سمعک استارکی مدل Soundlens
  سمعک استارکیسمعک استارکی(starkey) یک سمعک آمریکایی است که جزء سمعک های رده اول در دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک پشت ...
 • سمعک استارکی مدل Muse
  سمعک استارکی مدل Muse
  سمعک استارکیسمعک استارکی(starkey) یک سمعک آمریکایی است که جزء سمعک های رده اول در دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک پشت ...
 • سمعک استارکی مدل Ignite
  سمعک استارکی مدل Ignite
  سمعک استارکیسمعک استارکی(starkey) یک سمعک آمریکایی است که جزء سمعک های رده اول در دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک پشت ...
 • سمعک استارکی مدل Halo
  سمعک استارکی مدل Halo
  سمعک استارکیسمعک استارکی(starkey) یک سمعک آمریکایی است که جزء سمعک های رده اول در دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک پشت ...
 • سمعک استارکی مدل AMP
  سمعک استارکی مدل AMP
  سمعک استارکیسمعک استارکی(starkey) یک سمعک آمریکایی است که جزء سمعک های رده اول در دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای انواع مدل های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی و سمعک پشت ...
 • سمعک سونیک آمریکا
  سمعک سونیک آمریکا
  سمعك سونيك يكي از قديمي ترين سمعك هاي آمريكايي است كه زير مجموعه سمعك هاي اتيكن دانمارك و سمعك برنافن سوئيس است. اين سمعك از نظر مدل هاي مختلف سمعك و كيفيت بسيار سر ...
 • سمعک سونيک مدل cheer
  سمعک سونيک مدل cheer
  سمعک سونيک مدل cheer:اين سمعک تمامي مدل هاي سمعک داخل گوشي، سمعک نامرئي، سمعک پشت گوشي و سمعک ريک را دارد.اين سمعک هاي کاملا هوشمند هستند، محصول 2016 هستند و قابليت ...
 • سمعک سونيک مدل bliss
  سمعک سونيک مدل bliss
  سمعک سونيک مدل blissاين سمعک تمامي مدل هاي سمعک داخل گوشي، سمعک نامرئي، سمعک پشت گوشي و سمعک ريک را دارد.اين سمعک هاي کاملا هوشمند هستند، محصول 2015 هستند.اين سمعک ها به ...
 • سمعک سونيک مدل celebrate
  سمعک سونيک مدل celebrate
  سمعک سونيک مدل celebrateاين سمعک تمامي مدل هاي سمعک داخل گوشي، سمعک نامرئي، سمعک پشت گوشي و سمعک ريک را دارد.اين سمعک هاي کاملا هوشمند هستند، محصول 2107 هستند و قابليت ...
 • سمعک فوناک مدل Naida
  سمعک فوناک مدل Naida
  سمعک فوناک:سمعک فوناک یکی از بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد. این سمعک در کشور سوئیس ساخته می شود و مشهورترین سمعک آن NAIDA (سمعک نایدا) است ...
 • سمعک فوناک مدل Virtro V
  سمعک فوناک مدل Virtro V
  سمعک فوناک:سمعک فوناک یکی از بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد. این سمعک در کشور سوئیس ساخته می شود و مشهورترین سمعک آن NAIDA (سمعک نایدا) است ...
 • سمعک فوناک مدل Lyric
  سمعک فوناک مدل Lyric
  سمعک فوناک:سمعک فوناک یکی از بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد. این سمعک در کشور سوئیس ساخته می شود و مشهورترین سمعک آن NAIDA (سمعک نایدا) است ...
 • سمعک فوناک مدل Cros B
  سمعک فوناک مدل Cros B
  سمعک فوناک:سمعک فوناک یکی از بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد. این سمعک در کشور سوئیس ساخته می شود و مشهورترین سمعک آن NAIDA (سمعک نایدا) است ...
 • سمعک فوناک مدل Bolero V
  سمعک فوناک مدل Bolero V
  سمعک فوناک:سمعک فوناک یکی از بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد. این سمعک در کشور سوئیس ساخته می شود و مشهورترین سمعک آن NAIDA (سمعک نایدا) است ...
 • سمعک زیمنس مدل Motion
  سمعک زیمنس مدل Motion
  سمعک زیمنس (سمعک سیگنیا):سمعک زیمنس یکی از قدیمی ترین و بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد. این سمعک در کشور آلمان ساخته می شود. اخیرا نام ...
 • سمعک یونیترون مدل Shine
  سمعک یونیترون مدل Shine
  سمعک یونیترون مدل Shineسمعک یونیترون مدل Shine  یک سمعک کانادایی است که جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. این سمعک در ایران نیز توزیع می شود و انواع سمعک های پشت ...
 • سمعک یونیترون مدل Moxi
  سمعک یونیترون مدل Moxi
  سمعک یونیترون مدل Moxiسمعک یونیترون مدل Moxi یک سمعک کانادایی است که جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. این سمعک در ایران نیز توزیع می شود و انواع سمعک های پشت ...
 • سمعک یونیترون مدل Quantum
  سمعک یونیترون مدل Quantum
  سمعک یونیترون مدل Quantumسمعک یونیترون مدل Quantum  یک سمعک کانادایی است که جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. این سمعک در ایران نیز توزیع می شود و انواع سمعک های ...
 • سمعک یونیترون مدل Stride
  سمعک یونیترون مدل Stride
  سمعک یونیترون مدل Strideسمعک یونیترون مدل Stride  یک سمعک کانادایی است که جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. این سمعک در ایران نیز توزیع می شود و انواع سمعک های ...
 • سمعک یونیترون مدل Moxi now
  سمعک یونیترون مدل Moxi now
  سمعک یونیترون مدل Moxi nowسمعک یونیترون مدل Moxi now  یک سمعک کانادایی است که جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. این سمعک در ایران نیز توزیع می شود و انواع سمعک های ...
 • سمعک یونیترون مدل Max
  سمعک یونیترون مدل Max
  سمعک یونیترون مدل Maxسمعک یونیترون مدل Max یک سمعک کانادایی است که جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. این سمعک در ایران نیز توزیع می شود و انواع سمعک های پشت ...
 • سمعک یونیترون مدل Latitude
  سمعک یونیترون مدل Latitude
    سمعک یونیترون مدل Latitudeسمعک یونیترون مدل Latitude  یک سمعک کانادایی است که جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. این سمعک در ایران نیز توزیع می شود و انواع سمعک ...
 • سمعک برنافن مدل Inizia
  سمعک برنافن مدل Inizia
  سمعک برنافن مدل Iniziaسمعک برنافن مدل Inizia  یکی از بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد.این سمعک در کشور سوئیس ساخته می شود و  دارای تکنولوژی ...
 • سمعک برنافن مدل Carista
  سمعک برنافن مدل Carista
  سمعک برنافن مدل Caristaسمعک برنافن مدل Carista  یکی از بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد.این سمعک در کشور سوئیس ساخته می شود و  دارای تکنولوژی ...
 • سمعک برنافن مدل Saphira
  سمعک برنافن مدل Saphira
  سمعک برنافن مدل Saphiraسمعک برنافن مدل Saphira یکی از بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد.این سمعک در کشور سوئیس ساخته می شود و  دارای تکنولوژی ...
 • سمعک های سوپرپاور برنافن
  سمعک های سوپرپاور برنافن
  سمعک های سوپرپاور برنافنسمعک های سوپرپاور برنافن یکی از بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد.این سمعک در کشور سوئیس ساخته می شود و  دارای ...
 • سمعک زیمنس مدل Silk
  سمعک زیمنس مدل Silk
  سمعک زیمنس مدل Silk (سمعک سیگنیا):سمعک زیمنس مدلs یکی از قدیمی ترین و بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد. این سمعک در کشور آلمان ساخته می شود. ...
 • سمعک برنافن مدل Juna
  سمعک برنافن مدل Juna
  سمعک برنافن مدل Junaسمعک برنافن مدل Juna ::سمعک برنافن یکی از بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد.این سمعک در کشور سوئیس ساخته می شود و  دارای ...
 • سمعک ویدکس مدل Cros
  سمعک ویدکس مدل Cros
  سمعک ویدکس مدل Crosسمعک ویدکس یک سمعک دانمارکی است و جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. سمعک ویدکس از جمله سمعک های با کیفیت و قوی دنیا محسوب می شود و چندین رده از ...
 • سمعک ویدکس مدل Unique
  سمعک ویدکس مدل Unique
  سمعک ویدکس مدل Uniqueسمعک ویدکس مدل Unique  یک سمعک دانمارکی است و جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. سمعک ویدکس از جمله سمعک های با کیفیت و قوی دنیا محسوب می شود و ...
 • سمعک ویدکس مدل Menu
  سمعک ویدکس مدل Menu
  سمعک ویدکس مدل Menuسمعک ویدکس مدل Menu  یک سمعک دانمارکی است و جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. سمعک ویدکس از جمله سمعک های با کیفیت و قوی دنیا محسوب می شود و ...
 • سمعک اتیکن مدل Sensi
  سمعک اتیکن مدل Sensi
  سمعک اتیکن مدل Sensiسمعک اتیکن مدل Sensi ، محصول کشور دانمارک است و جز  بهترین سمعک های دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای مدل های متنوع و رنج قیمتی مناسبی از سمعک می باشد ...
 • سمعک اتیکن مدل Dynamo
  سمعک اتیکن مدل Dynamo
  سمعک اتیکن مدل Dynamoسمعک اتیکن مدل Dynamo ، محصول کشور دانمارک است و جز  بهترین سمعک های دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای مدل های متنوع و رنج قیمتی مناسبی از سمعک می ...
 • سمعک اتیکن مدل Ino
  سمعک اتیکن مدل Ino
  سمعک اتیکن مدل Inoسمعک اتیکن مدل Ino ، محصول کشور دانمارک است و جز  بهترین سمعک های دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای مدل های متنوع و رنج قیمتی مناسبی از سمعک می باشد و ...
 • سمعک اتیکن مدل Ria2
  سمعک اتیکن مدل Ria2
  سمعک اتیکن مدل Ria2سمعک اتیکن مدل Ria2 ، محصول کشور دانمارک است و جز بهترین سمعک های دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای مدل های متنوع و رنج قیمتی مناسبی از سمعک می باشد و ...
 • سمعک اتیکن مدل Nera
  سمعک اتیکن مدل Nera
  سمعک اتیکن مدل Neraسمعک اتیکن مدل Nera ، محصول کشور دانمارک است و جز  بهترین سمعک های دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای مدل های متنوع و رنج قیمتی مناسبی از سمعک می باشد ...
 • سمعک اتیکن مدل Alta
  سمعک اتیکن مدل Alta
  سمعک اتیکن مدل Altaسمعک اتیکن مدل Alta ، محصول کشور دانمارک است و جز  بهترین سمعک های دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای مدل های متنوع و رنج قیمتی مناسبی از سمعک می باشد ...
 • سمعک اتیکن مدل Intiga
  سمعک اتیکن مدل Intiga
  سمعک اتیکن مدل Intigaسمعک اتیکن مدل Intiga ، محصول کشور دانمارک است و جز  بهترین سمعک های دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای مدل های متنوع و رنج قیمتی مناسبی از سمعک می ...
 • سمعک Cosmo
  سمعک Cosmo
  سمعک  COSMOسمعک کاملا نامرئی پشت گوشي استاين سمعک جز سمعك هاي هوشمند محسوب مي شود.سمعك كوسمو دارايتکنولوژي وايرلس است ازاينرو مي توانيد با موبایل و تلویزیون كانكت ...
 • سمعک Step
  سمعک Step
  سمعک  STEPسمعك استپ به علت تكنولوژي بلوتوث، همزمان دو سمعک با برخورداری از تکنولوژی ear_to_ear wireless مي توانند با همديگر ارتباط داشته باشند كه اين ويژگي سبب مي شود شما ...
 • سمعک Crisp
  سمعک Crisp
   سمعک CRISPاين سمعك جز سمعك هاي هوشمند وايرلس دار محسوب مي شود.سمعک كريسپ سمعكي رده بالا با قیمتی مناسب استبرخورداری از تکنولوژی WIRELESS: ازاينرو براحتي مي توانيد صداي ...
 • سمعک Share
  سمعک Share
  سمعک  SHAREسمعک هوشمند شير در 3 مدل شير 1 و 2 و 3 موجود است و قيمت بسيار مناسبي داردافزایش قابلیت درک گفتار در محیط های شلوغ با اين سمعك بسيار عالي استبه علت سايز مناسب ...
 • سمعک Gain
  سمعک Gain
  سمعک GAINسمعک گين يك سمعك دیجیتال هوشمند بسيار پر قدرت است كه ۶ کانال دارد.سمعك گين افت شنوايي شديد تا عميق را پوشش مي دهداين سمعك فقط در مدل پشت گوشي موجود استدر ...
 • سمعک Stage
  سمعک Stage
  سمعک Stage قابلیت تنظیم به وسیله تریمر (TRIMMER-BASED) بوده که نیاز به کامپیوتر و کابل رابط در هنگام تنظیم ندارد. سمعک استیج اینترتون STAGE سمعکی دیجیتالی است که با ۴ کانال WDRC ...
 • سمعک سونيک مدل pep
  سمعک سونيک مدل pep
  سمعک سونيک مدل pepاين سمعک تمامي مدل هاي سمعک داخل گوشيسمعک پشت گوشي را دارد.اين سمعک هاي کاملا هوشمند هستند و جز سمعک هاي ديجيتال پايه سمعک سونيک محسوب مي شود.اين ...
 • سمعک سونيک مدل journey
  سمعک سونيک مدل journey
  سمعک سونيک مدل journeyاين سمعک فقط مدل سمعک پشت گوشي را دارد و قويترين سمعک دنيا است.سمعک journey قويترين سمعک برند سونيک است.اين سمعک هاي کاملا هوشمند هستند، محصول 2017 ...
 • سمعک اتیکن مدل Hit
  سمعک اتیکن مدل Hit
  سمعک اتیکن مدل Hitسمعک اتیکن مدل Hit ، محصول کشور دانمارک است و جز  بهترین سمعک های دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای مدل های متنوع و رنج قیمتی مناسبی از سمعک می باشد و ...
 • سمعک اتیکن مدل Get
  سمعک اتیکن مدل Get
  سمعک اتیکن مدل Get ، محصول کشور دانمارک است و جز  بهترین سمعک های دنیا محسوب می شود. این سمعک دارای مدل های متنوع و رنج قیمتی مناسبی از سمعک می باشد و سمعک های آن ...
 • سمعک ریساند مدل UP
  سمعک ریساند مدل UP
  سمعک ریساند مدل UP، سمعک دانمارکی است و دارای چند زیرمجموعه سمعک نظیر سمعک بلتون و اینترتون می باشد.سمعک ریساند مدل UP :: تمام محصولات آن به صورت ضد آب می باشند به دلیل ...
 • سمعک ریسوند مدل Magna
  سمعک ریسوند مدل Magna
  سمعک ریسوند مدل Magna ، سمعک دانمارکی است و دارای چند زیرمجموعه سمعک نظیر سمعک بلتون و اینترتون می باشد.سمعک ریسوند مدل Magna ::تمام محصولات آن به صورت ضد آب می باشند به ...
 • سمعک ریسوند مدل vea
  سمعک ریسوند مدل vea
  سمعک ریسوند مدل vea ، سمعک دانمارکی است و دارای چند زیرمجموعه سمعک نظیر سمعک بلتون و اینترتون می باشد.سمعک ریسوند مدل vea :: تمام محصولات آن به صورت ضد آب می باشند به دلیل ...
 • سمعک ریسوند مدل Enya
  سمعک ریسوند مدل Enya
  سمعک ریسوند مدل Enya، سمعک دانمارکی است و دارای چند زیرمجموعه سمعک نظیر سمعک بلتون و اینترتون می باشد.سمعک ریسوند مدل Enya ::تمام محصولات آن به صورت ضد آب می باشند به دلیل ...
 • سمعک ریسوند مدل linx
  سمعک ریسوند مدل linx
  سمعک ریسوند مدل linx، سمعک دانمارکی است و دارای چند زیرمجموعه سمعک نظیر سمعک بلتون و اینترتون می باشد.سمعک ریسوند مدل linx ::تمام محصولات آن به صورت ضد آب می باشند به دلیل ...
 • سمعک هانساتون مدل Beat
  سمعک هانساتون مدل Beat
  سمعک هانساتون محصول کشور آلمان و دارای 2 سال گارانتی بین اللملی می باشد.از ویژگی قابل توجه این سمعک وجود ظاهری کوچک و صدای صاف و بدون خش خش و به روزترین تکنولوژی محصول ...
 • سمعک هانساتون مدل Sound
  سمعک هانساتون مدل Sound
  سمعک هانساتون مدل Sound محصول کشور آلمان و دارای 2 سال گارانتی بین اللملی می باشد.سمعک هانساتون مدل Sound ::از ویژگی قابل توجه این سمعک وجود ظاهری کوچک و صدای صاف و بدون خش ...
 • سمعک هانساتون مدل Jam
  سمعک هانساتون مدل Jam
  سمعک هانساتون مدل Jam محصول کشور آلمان و دارای 2 سال گارانتی بین اللملی می باشد.سمعک هانساتون مدل Jam::از ویژگی قابل توجه این سمعک وجود ظاهری کوچک و صدای صاف و بدون خش خش ...
 • سمعک سنسئي اتيکن (oticon sensei) دانمارک
  سمعک سنسئي اتيکن (oticon sensei) دانمارک
  سمعک سنسئي اتيکن (oticon sensei) دانمارک  سمعک سنسئي اتيکن (oticon sensei) دانمارک  و از هوش مصنوعي بهره مي برد.  اين سمعک مخصوص کودکان است.سمعک سنسئي بالاترين سطح تکنولوژي ...
 • سمعک مدل پيکاسو
  سمعک مدل پيکاسو
  سمعک مدل پيکاسو از برند سمعک استارکي آمريکاسمعک مدل پيکاسو :: اين سمعک جديدترين مدل سمعک داخل گوشي استارکي آمريکا است و محصول سال 2018 است. تکنولو‍ژي سمعک پيکاسو بسيار ...
 • سمعک  استايلتو (سمعک  styletto)
  سمعک  استايلتو (سمعک  styletto)
  سمعک  استايلتو (سمعک  styletto) از برند زيمنس آلمانسمعک  استايلتو (سمعک  styletto) توليد 2018 از ک مپاني سمعک  سيگنيا (سمعک  زيمنس سابق) است. اين سمعک  طرح منحصر ...
 • سمعک بیوند BEYOND
  سمعک بیوند BEYOND
  سمعک BEYOND  از سمعک ويدكس دانمارك:سمعک بیوند BEYOND  از كمپاني سمعک ويدكس دانمارک محصول 2018 است. اين سمعک در زده سمعک هاي كاملا هوشمند است. سمعک بيوند تنها در مدل سمعک ...
 • سمعک فوناک audeo marvel
  سمعک فوناک audeo marvel
  سمعک فوناک audeo marvel جديد  2018سمعک فوناک audeo marvel ::جديدترين سمعک کمپاني فوناک در سال 2018 سمعک مارول است اين سمعک از تکنولوژي هوش مصنوعي بهره مي برد و بالاترين کيفيت صدا ...
 • سمعک زرنا (zerena)
  سمعک زرنا (zerena)
   سمعک زرنا از برند سمعک برنافن سوئيسسمعک زرنا (zerena) جديدترين سمعک برنافن سوئيس است. اين سمعک محصول 2018 است. اين سمعک قابل شارژ است و ديگر نيازي به تعويض باتري نداريد ...
 •  سمعک بلانگ (belong)
   سمعک بلانگ (belong)
   سمعک بلانگ (belong) برند فوناک سوئيسسمعک نسل بلانگ فوناک جديدترين محصول فوناک است و مربوط به سال 2016 است. اين سمعک كاملا هوشمند است و طيف وسيعي از سمعک هاي داخل گوشي، ...
 • سمعک انزو (سمعک ENZO)
  سمعک انزو (سمعک ENZO)
   سمعک انزو (سمعک ENZO) از برند سمعک ريسوند دانماركسمعک انزو (سمعک ENZO)  سمعكي جديد و محصول 2017 است اين سمعک جز سمعک هاي بسيار پرقدرت طبقه بندي مي شود. اين سمعک در دو ...
 • سمعک linx3 (سمعک لينكس 3)
  سمعک linx3 (سمعک لينكس 3)
   سمعک لينكس 3 از برند سمعک ريسوند دانماركسمعک linx3 (سمعک لينكس 3) از توليدهاي 2018  كمپاني سمعک ريسوند دانمارک است. اين سمعک كاملا هوشمند است و جز 10 سمعک برتر سال 2018 ...
 • سمعک اووک (Evoke)
  سمعک اووک (Evoke)
   سمعک اووک (Evoke) از برند ويدكس دانماركسمعک اووک محصول 2018 و جز بهترين سمعک هاي ويدكس است. اين سمعک كاملا هوشمند است و از تكنولوژي هوش مصنوعي بهره ميبرد.سمعک اووک در ...
 •  سمعک ليويو (سمعک livio)
   سمعک ليويو (سمعک livio)
   سمعک ليويو (سمعک livio) از برند سمعک استاركي آمريكاسمعک ليويو (سمعک livio AL) از توليدهاي 2018  كمپاني سمعک استاركي آمريكا است. اين سمعک كاملا هوشمند است و جز 10 سمعک ابر ...
 • سمعک جديد هانساتون (SHD)
  سمعک جديد هانساتون (SHD)
  سمعک جديد هانساتون (SHD) برند هانساتون آلمانسمعک جديد هانساتون  به اسم SHD  جديدترين محصول كمپاني هانساتون است و مربوط به سال 2018 است. اين سمعک كاملا هوشمند است و ...
 •  سمعک ان ايكس زيمنس (NX SIEMENS)
   سمعک ان ايكس زيمنس (NX SIEMENS)
   سمعک ان ايكس زيمنس (NX SIEMENS) برند زيمنس آلمانسمعک ان ايكس زيمنس جديدترين محصول كمپاني زيمنس است و مربوط به سال 2018 است. اين سمعک كاملا هوشمند است و تمامي مدل هاي سمعک ...
 • سمعک OPN
  سمعک OPN
   سمعک OPN از برند سمعک اتيكن دانماركسمعک او پي ان (OPN) جديدترين سمعک اتيكن دانمارک است. اين سمعک محصول 2018 است. اين سمعک جز سمعک هاي قابل شارژ است و تنها كافي است شبها ...
 • سمعک SIYA
  سمعک SIYA
   سمعک SIYA از برند سمعک اتيكن دانماركسمعک سيا جديدترين سمعک اتيكن دانمارک است. اين سمعک محصول 2018 است. اين سمعک جز سمعک هاي قابل شارژ است و تنها كافي است شبها هنگام ...
 • سمعک سوپرميا
  سمعک سوپرميا
   سمعک سوپرميا (سمعک supremia) از كمپاني برنافن سوئيسسمعک سوپرميا جز سمعک هاي پر قدرت برنافن محسوب مي شود و براي كم شنوايي هاي شديد تا عميق مناسب است. اين سمعک در 2 رده ...
 • سمعک تنئو زيمنس
  سمعک تنئو زيمنس
  سمعک تنئو زيمنس (TENEO SIEMENS) برند زيمنس آلمانسمعک تنئو زيمنس از سال 2016 ديگر با برند زيمنس توليد نمي شود و اسم آن به سمعک سيگنيا (سمعک signia) تغير يافته است.سمعک تنئو زيمنس ...
 • سمعک Centro
  سمعک Centro
  سمعک  CENTROسمعک سنترو  از زیر مجموعه سمعک های اینترتون تنها در مدل سمعك ريك موجود استاين سمعک بسيار ظريف است و سايز بسيار كوچكي دارداين سمعک برنامه وايرلس دارد و ...
 • سمعک تراست (سمعکtrust)
  سمعک تراست (سمعکtrust)
   سمعک تراست (سمعکtrust) از برند بلتون آمريكاسمعک تراست بلتون محصول سال 2018 از كمپاني آمريكايي بلتون است. اين سمعک جديدترين سمعک بلتون است و كاملا ضد اب است و جز سمعک ...
 • سمعک Ready
  سمعک Ready
  سمعک Readyسمعک Ready  محصول 2018 است و جديدترين سمعک اينترتون دانمارک است.سمعک ريدي كاملا فراهوشمند است و پردازش صدا در اين سمعک بسيار پيچيده است.سمعک ريدي كاملا وايرلس ...
 • سمعک Hansaton
  سمعک Hansaton
  سمعک هانساتون: سمعک هانساتون جزء سمعک های رده اول دنیا می باشند. این سمعک ها محصول کشور آلمان و دارای 2 سال گارانتی بین اللملی  برای تمام رده های سمعکی خود می ...
 • سمعک Hansaton
  سمعک Hansaton
  سمعک هانساتون: سمعک هانساتون جزء سمعک های رده اول دنیا می باشند. این سمعک ها محصول کشور آلمان و دارای 2 سال گارانتی بین اللملی  برای تمام رده های سمعکی خود می باشد. از ...
 • سمعک opn s اتيکن دانمارک
  سمعک opn s اتيکن دانمارک
  معرفي سمعک opn s اتيکن دانمارکسمعک OPN S محصول سال 2019 کمپاني اتيکن دانمارک است.  تعجب برانگيزترين شعار تبليغاتي اين سمعک مربوط مي شود به اينکه در طراحي اين سمعک از ...
 • سمعک Captivate سونيک آمريکا
  سمعک Captivate سونيک آمريکا
  معرفي سمعک Captivate سونيک آمريکاسمعک Captivate محصول سال 2019 کمپاني سونيک آمريکا است.هميشه بيشترين مشکل افراد کم شنوايي که از سمعک هاي مختلف استفاده مي کنند مربوط به شنيدن ...
 • سمعک  VIRONبرنافن سوئيس
  سمعک  VIRONبرنافن سوئيس
  معرفي سمعک  VIRONبرنافن سوئيسسمعک  VIRONبرنافن سوئيس محصول سال 2019 کمپاني برنافن سوئيس است.اين کمپاني در گزارش خود بيان کرده است که با سمعک ويرون مي تواند در تمامي ...
 • سمعک OPN PLAY اتيکن دانمارک
  سمعک OPN PLAY اتيکن دانمارک
  سمعک OPN PLAY اتيکن دانمارکسمعک OPN PLAY اتيکن دانمارک ::سمعک او پي ان پلي جديدترين سمعک دنيا در سال 2019 مي باشد که کمپاني سمعک اتيکن دانمارک آن را براي کودکان طراحي کرده است. ...
 • سمعک XCEED اتيكن دانمارک
  سمعک XCEED اتيكن دانمارک
  معرفي سمعک XCEED اتيكن دانمارک سمعک XCEED اتيكن دانمارک سيد (سمعك ايكسيد) جديدترين سمعك پرقدرت دنيا است كه در شهريور 1398 (نيمه دوم سال 2019) معرفي شده است.اين سمعک مخصوص ...
 • سمعک x زيمنس محصول 2019
  سمعک x زيمنس محصول 2019
  معرفي سمعک x زيمنس محصول 2019(سمعک اکسپرينس)سمعک x زيمنس محصول 2019 :: سمعک Xperience جديدترين محصول 2019 کمپاني زيمنس است که جز سمعک هاي با تکنولوژي هوش مصنوعي محسوب مي ...
 • سمعک trek  سونيک آمريکا
  سمعک trek  سونيک آمريکا
  معرفي سمعک trek  سونيک آمريکاسمعک ترک جز جديدترين سمعک هاي پرقدرت دنيا است که در شهريور 1398 (نيمه دوم سال 2019) معرفي شده است. اين سمعک هم خانواده سمعک سونيک آمريکا و ...
 • سمعک leox برنافن سوئيس
  سمعک leox برنافن سوئيس
  معرفي سمعک leox برنافن سوئيس (سمعک لئوکس برنافن)   سمعک leox برنافن سوئيس جديدترين سمعک پرقدرت دنيا است که در شهريور 1398 (نيمه دوم سال 2019) معرفي شده است.اين سمعک ...
 • سمعک Moxi Jump  یونیترون محصول 2019
  سمعک Moxi Jump  یونیترون محصول 2019
  سمعک Moxi Jump  یونیترون محصول 2019 سمعک یونیترون محصول کشور کانادا می باشد و دارای تمامی مدل های سمعک نامرئی، سمعک داخل گوشی، سمعک پشت گوشی و ریک می باشد. همچنین گروه ...
 • سمعک excite هانساتون محصول 2019
  سمعک excite هانساتون محصول 2019
   سمعک excite هانساتون سمعک excite هانساتون محصول 2019 :: سمعک های هانساتون یکی از برندهای آلمانی می باشد که دارای تمامی مدل های سمعک نامرئی، سمعک داخل گوشی، ...
 • سمعک فيليپس هلند
  سمعک فيليپس هلند
  معرفي سمعک فيليپس هلند سمعک Philips سمعک فيليپس در گذشته يکي از بهترين سمعک هاي دنيا بود. اما سياست هاي اين کمپاني بزرگ به حذف توليد سمعک راي داد و فعاليت خود را در توليد ...
 • سمعک GENO اتیکن دانمارک
  سمعک GENO اتیکن دانمارک
  سمعک GENO اتیکن دانمارک (سمعک جنو ۲۰۱۹ اتیکن) ویژگی های سمعک Geno اتیکن:دارای انواع مدل های پشت گوشی (BTE)، داخل گوشی، ریک (miniRITE) و نامرئی(IIC)مناسب برای کم شنوایی های ملایم ...
 •  سمعک لينکس Quattro
   سمعک لينکس Quattro
  معرفي سمعک  لينکس Quattro ريساند دانمارک سمعک لينکس Quattro :اين سمعک محصول 2019 است و جديدترين سمعک ريساند دانمارک است.سمعک کواترو جز سمعک هاي قابل شارژ محسوب مي ...
 • سمعک امیز (amaze)
  سمعک امیز (amaze)
  معرفي سمعک amaze  بلتونسمعک امیز (amaze) ::اين سمعک محصول 2019 است و جديدترين سمعک بلتون آمريکا است.سمعک اميز جز سمعک هاي قابل شارژ محسوب مي شود و ديگر نيازي نيست که ...
 • سمعک AM
  سمعک AM
   معرفي سمعک AMمعرفي سمعک اي ام (سمعک A&M)سمعک AM جز زير مجموعه هاي سمعک زيمنس است و سمعک آلماني است. اين سمعک در چندين رده وجود دارد و تمامي مدل هاي سمعک داخل گوشي، ...
 • سمعک پيور (Pure Charge&Go Nx)
  سمعک پيور (Pure Charge&Go Nx)
  معرفي سمعک پيور Pure Charge&Go Nx. سيگنيا (زيمنس سابق) سمعک چارج اند گو زيمنس جديدترين سمعک قابل شارژ زيمنس است که جز سمعک هاي نسل ان ايکس زيمنس محسوب مي شود. اين سمعک محصول ...
 • سمعک اينسرا يونيترون
  سمعک اينسرا يونيترون
  سمعک اينسرا يونيترونسمعک اينسرا (سمعک insera) جديدترين سمعک کمپاني يونيترون کانادا است و محصول 2018 مي باشد. اين سمعک فقط در مدل سمعک داخل گوشي و سمعک نامرئي توليد مي ...
 • سمعک MICROSON
  سمعک MICROSON
  سمعک MICROSON (ميكروسون اسپانيا ) سمعک MICROSON  جديد ترين سمعک هاي دنيا محسوب مي شود و اخيرا وارد بازار سمعک شده است. مدل سمعک هاي ميكروسون بشرح زير است: سمعک سيما (سمعک CIMA): ...
 • سمعک ركستون
  سمعک ركستون
   معرفي سمعک  ركستونسمعک ركستون جز زير مجموعه هاي سمعک  زيمنس است و سمعک  آلماني است. اين سمعک  در چندين رده وجود دارد و تمامي مدل هاي سمعک  قابل شارژ، ...
 • سمعک هانساتون مدل Flow1
  سمعک هانساتون مدل Flow1
  سمعک هانساتون مدل Flow1 محصول کشور آلمان و دارای 2 سال گارانتی بین اللملی می باشد.سمعک هانساتون مدل Flow1 :از ویژگی قابل توجه این سمعک وجود ظاهری کوچک و صدای صاف و بدون خش ...
 • سمعک هانساتون مدل Flow2
  سمعک هانساتون مدل Flow2
  سمعک هانساتون مدل Flow2 محصول کشور آلمان و دارای 2 سال گارانتی بین اللملی می باشد.سمعک هانساتون مدل Flow2 ::از ویژگی قابل توجه این سمعک وجود ظاهری کوچک و صدای صاف و بدون خش ...
 • سمعک های اینترتون چه ویژگی هایی دارند
  سمعک های اینترتون چه ویژگی هایی دارند
  سمعک های اینترتون چه ویژگی هایی دارند به طور کلی منشا یا مهد سمعک ها از کشورهای آلمان و دانمارک شروع می شود اما سمعک های دیگر نظیر سمعک های کانادایی(سمعک یونیترون)، ...
 • سمعک Resound
  سمعک Resound
  سمعک RESOUND سمعک Resound سمعک دانمارکی است که بسیار قدیمی است و چندین برند دیگر از سمعک را تولید می کند. این سمعک در ایران هم عرضه می شود و تمام محصولات آن دارای 2 سال ...
 • سمعک Resound
  سمعک Resound
  سمعک RESOUND سمعک Resound سمعک دانمارکی است که بسیار قدیمی است و چندین برند دیگر از سمعک را تولید می کند. این سمعک در ایران هم عرضه می شود و تمام محصولات آن دارای 2 سال ...
 • سمعک ویرتو ۲۰۱۹ فوناک
  سمعک ویرتو ۲۰۱۹ فوناک
  سمعک ویرتو ۲۰۱۹ فوناکسمعک ویرتو ۲۰۱۹ فوناک (نسل مارول Marvel)سمعک ویرتو فوناک (virto Phonak)  محصول ۲۰۱۹ است این سمعک تنها در مدل داخل گوشی تولید می شود و قابلیت اتصال ...
 • سمعک سونيک مدل enchant
  سمعک سونيک مدل enchant
  یک نگاه کلی به سمعک Enchant سونیک:شعار آن "هوشمند غریزی" است.در مدل های مختلف پشت گوشی، داخل گوشی، نامرئی و ریکدارای گزینه های وسیع از سطوح پایه تا عالی، که با توجه به ...
 • سمعک XCEED اتيكن دانمارک
  سمعک XCEED اتيكن دانمارک
  معرفي سمعک XCEED اتيكن دانمارک سمعک XCEED اتيكن دانمارک سيد (سمعك ايكسيد) جديدترين سمعك پرقدرت دنيا است كه در شهريور 1398 (نيمه دوم سال 2019) معرفي شده است.اين سمعک مخصوص ...
 • فصل دوم(تکامل شنوایی و مداخله زود هنگام)
  فصل دوم(تکامل شنوایی و مداخله زود هنگام)
  تکامل شنوایی و مداخله زود هنگام تکامل شنوایی و مداخله زود هنگام : شاید مهم‌ترین جنبه در رشد هر کودک کسب مهارت های زبانی و توانایی تولید گفتار است. که می‌تواند منجر ...
 • اثر انسداد در سمعک چیست| چگونه مدیریت آن
  اثر انسداد در سمعک چیست| چگونه مدیریت آن
  اثر انسداد در سمعک چیست ؟ اثر انسداد در سمعک چیست و چگونه رخ میدهد؟ در حالت طبیعی که کانال گوش باز است و مانعی جلوی آن را نگرفته است صدای حاصله از حرف زدن و حرکت ...
 • فیدبک سمعک(سوت سمعک) | عوامل ایجاد فیدبک | راه حل فیدبک
  فیدبک سمعک(سوت سمعک) | عوامل ایجاد فیدبک | راه حل فیدبک
  سوت سمعک: سوت سمعک و راه حل آن چیست؟ فیدبک نوعی صدای صوت در سمعک است در حالت عادی نباید این صدا وجود داشته باشد. اما در صورت وقوع فیدبک درک گفتار بیمار کاهش می یابد و ...
 • انواع سیستم حذف فیدبک سمعک: کدامیک بهتر هستند؟
  انواع سیستم حذف فیدبک سمعک: کدامیک بهتر هستند؟
  سیستم حذف فیدبک سمعک کدامیک بهتر هستند؟ انواع سیستم حذف فیدبک سمعک ؟   در کل 3 نوع سیستم فیدبک گیری (حذف سوت سمعک) وجود دارد. 1: کاهش بهره سمعک در این روش بهره سمعک ...
 • جرم گوش | تاثیر آن بر سیستم شنوایی
  جرم گوش | تاثیر آن بر سیستم شنوایی
  جرم گوش | تاثیر آن بر سیستم شنوایی جرم گوش چیست؟ کانال گوش ماده روغنی مانند تولید می کند که به آن سرومن گفته می شود که به طور معمول به عنوان جرم گوش شناخته می شود. جرم ...
 • انواع باتری سمعک
  انواع باتری سمعک
  انواع باتری سمعک:   انواع باتری سمعک در سطح کشور و درکلینیک های شنوایی سنجی وجود دارد. پس از تهیه سمعک، متناسب با نوع و مدل سمعک باتری مناسب باید تهیه و خریداری ...
 • سمعک دو گوشی یا تک گوشی
  سمعک دو گوشی یا تک گوشی
  سمعک دو گوشی چیست و چرا باید مورد استفاده قرار گیرد؟   سیستم شنوایی انسان براساس شنیدن دو گوشی خلق شده است. از این رو از زمان تولد دو گوش انسان ها صدا را دریافت می ...
 • میزان کم شنوایی و پیامدهای آن در کودکان
  میزان کم شنوایی و پیامدهای آن در کودکان
  میزان کم شنوایی و پیامدهای آن در کودکان میزان کم شنوایی و پیامدهای آن در کودکان چگونه است؟ مانندبزرگسالان کم شنوایی در کودکان چندین درجه است که هر کدام منجر به ...
 • اثر انسداد در سمعک چیست؟ و چگونه می توان آن را مدیریت کرد؟
  اثر انسداد در سمعک چیست؟ و چگونه می توان آن را مدیریت کرد؟
  اثر انسداد در سمعک اثر انسداد در سمعک چیست؟ در حالت طبیعی که کانال گوش باز است و مانعی جلوی آن را نگرفته است صدای حاصله از حرف زدن و حرکت فک(غذا خوردن) که انرژی آن در ...
 • وزوز گوش علل و درمان آن
  وزوز گوش علل و درمان آن
  وزوز گوش علل و درمان آن وزوز گوش علل و درمان آن چیست؟ تینیتوس (Tinnitus) نام پزشکی وزوز گوش است که ممکن است در یک و یا هر دو گوش و یا درون سر رخ دهد. بسیاری از مواقع، وزوز ...
 • پروتزهای قابل کاشت استخوانی BAHA
  پروتزهای قابل کاشت استخوانی BAHA
  کاشت استخوانی BAHA کاشت استخوانی BAHA چیست؟ جراحی این نوع از پروتز ها برای بار اول در سال 1970 در کشور سوئد انجام شد و تاکنون بیش از 120 هزار عمل موفق در کل دنیا انجام شده ...
 • آیا سمعک سبب سر درد می شود؟
  آیا سمعک سبب سر درد می شود؟
  سردرد با سمعک سردرد با سمعک : تاکنون هیچ مطالعه رسمی در این زمینه صورت نگرفته است. اما در بررسی سایت های فعال و معتبر در زمینه شنوایی شناسی متخصص های زیادی در این ...
 • موسیقی و بهبود درک گفتار در کودکان کم شنوا
  موسیقی و بهبود درک گفتار در کودکان کم شنوا
  بهبود درک گفتار در کودکان کم شنوا چگونه صورت میگیرد؟ در پردازشگر های سمعک و کاشت حلزون برنامه ایی تحت موسیقی (Music) وجود دارد که باید توسط شنوایی شناس فعال گردد. در ...
 • کانال سمعک و کم شنوایی
  کانال سمعک و کم شنوایی
  کانال سمعک و کم شنوایی سمعک و کم شنوایی : قبل از بررسی مقالات در زمینه تعداد کانال سمعک بر روی افراد کم شنوا، بهتر است در مورد تکنولوژی سمعک و کانال سمعک توضیح داده ...
 • مهار وزوز گوش با سمعک | کارآمدی آنها در مهار وزوز
  مهار وزوز گوش با سمعک | کارآمدی آنها در مهار وزوز
  وزوز گوش و مهار آن با سمعک: وزوز گوش (tinnitus) مشکلی می‌باشد که در آن فرد صداهایی همچون وزوز، زنگ یا سایر صداها گه بنظر می‌رسد در منشاءشان گوش یا سر است، ...
 • فصل 1 (مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم شنوایی)
  فصل 1 (مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم شنوایی)
  آناتومی و فیزیولوژی گوش : آناتومی و فیزیولوژی گوش گوش از 3 قسمت خارجی، میانی و داخلی تشکیل شده است. که وظیفه دو بخش اول انتقال صدا از گوش خارجی به گوش داخلی می ...
 • فصل1 (انواع کم شنوایی)
  فصل1 (انواع کم شنوایی)
  انواع کم شنوایی انواع کم شنوایی :در کودکان به‌ویژه در نوزادان [1] و نوپایان [2]که نمی‌توانند در مورد کم شنوایی خود چیزی بگویند مشکل شنوایی به‌صورت پنهان باقی ...
 • فصل4 (جنبه های پزشکی کم شنوایی)
  فصل4 (جنبه های پزشکی کم شنوایی)
  بیماری های مرتبط با کم شنوایی چیست؟ وضعیت گوش خارجی و بیماری های آن لاله گوش برجستگی است که در طرفین سر و یک سوم میانی صورت قرار دارد(شکل 1). این قسمت از یک غضروف ...
 • فصل3 (آزمون های رفتاری شنوایی)
  فصل3 (آزمون های رفتاری شنوایی)
  آزمون های رفتاری شنوایی چیست؟ از آزمون‌های الکتروفیزیولوژی می‌توان برای تخمین حساسیت شنوایی استفاده کرد اما این آزمون‌ها سطح واقعی شنوایی را نشان نمی‌دهند، ...
 • قیمت و گارانتی سمعک
  قیمت و گارانتی سمعک
  قیمت و گارانتی سمعک گارانتی بین المللی سمعک نیز به معنی انجام خدمات شامل تعمیرات یا تنظیمات سمعک در سایر کشورها نیز قابل ارائه می باشد. در تمام مدل های سمعک، ...
 • مراقبت و نگهداری سمعک
  مراقبت و نگهداری سمعک
  مراقبت و نگهداری سمعک چگونه است ؟ اگر شما از سمعک‌ (پشت گوشی (BTE)، داخل گوشی(ITE) و یا داخل کانال(CIC) ) استفاده می نمایید. نظافت روزانه آنها برای اطمینان از عملکرد مناسب ...
 • علائم کم شنوایی در کودکان
  علائم کم شنوایی در کودکان
  علائم کم شنوایی در کودکان چیست؟ ارزیابی شنوایی نوزادان و کودکان چگونه صورت میگیرد؟ کمیته ارزیابی شنوایی کودکان (JCIH) نوزادان و کودکانی که موارد زیر را داشته باشند ...
 • پیرگوشی یا کم شنوایی ناشی از سن
  پیرگوشی یا کم شنوایی ناشی از سن
  کم شنوایی ناشی از سن یا پیرگوشی:آیا شما نیاز دارید تا صدای تلویزیون را بلند تر کنید یا راحت تر هستید که با زیرنویس فیلم ببینید؟ آیا معمولا آنچه گفته شده را درست ...
 • آیا انجام یک تست شنوایی در بدو تولد برای نوزادان کافی است؟
  آیا انجام یک تست شنوایی در بدو تولد برای نوزادان کافی است؟
  تست شنوایی در بدو تولد برای نوزادان ضروری است؟ هیچ وقت یک تست شنوایی تاییدی برای شنوایی هنجار نیست. گاهی والدین به اشتباه فکر می کنند چون نوزادشان در حین تولد در تست ...
 • افت شنوایی و تاثیر آن بر گفتار و زبان
  افت شنوایی و تاثیر آن بر گفتار و زبان
  افت شنوایی و تاثیر آن بر گفتار و زبان چگونه است؟ نتایج مطالعات نشان می‌دهد که در طول اولین 12 ماه زندگی، مغز با سرعت بیشتری رشد می‌یابد. مغز انسان یک ساختار سخت نیست ...
 • چه تعداد کانال و باند در سمعک مطلوب می باشد؟
  چه تعداد کانال و باند در سمعک مطلوب می باشد؟
   چه تعداد کانال و باند در سمعک مطلوب می باشد؟   کانال سمعک چيست؟ همواره بيماران از متخصصين شنوايي و سمعک سوال مي کنند که کانال سمعک چيست؟ يا به طور بسيار عاميانه ...
 • ارزیابی شنوایی کودک
  ارزیابی شنوایی کودک
  ارزیابی شنوایی کودک ارزیابی شنوایی کودکان (تست شنوایی گفتار در کودکان ) نیاز به متخصص شنوایی شناس کودکان Pediatric Audiologist دارد که به تمامی جنبه های ارزیابی شنوایی کودکان ...
 • سمعک Widex
  سمعک Widex
  سمعک ویدکس: سمعک ویدکس یک سمعک دانمارکی است و جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. سمعک ویدکس از جمله سمعک های با کیفیت و قوی دنیا محسوب می شود و چندین رده از سمعک ...
 • سمعک Unitron
  سمعک Unitron
  سمعک یونیترون: سمعک یونیترون UNITRON یک سمعک کانادایی است که جزء سمعک های رده اول دنیا محسوب می شود. این سمعک در ایران نیز توزیع می شود و انواع سمعک های پشت گوشی، سمعک ...
 • سمعک Siemens
  سمعک Siemens
  سمعک زیمنس  Siemens (سمعک سیگنیا): سمعک زیمنس یکی از قدیمی ترین و بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد. این سمعک در کشور آلمان ساخته می شود. اخیرا ...
 • سمعک Phonak
  سمعک Phonak
  سمعک فوناک: سمعک فوناک یکی از بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد. این سمعک در کشور سوئیس ساخته می شود و مشهورترین سمعک ان NAIDA (سمعک نایدا) است ...
 • سمعک Oticon
  سمعک Oticon
  سمعک اتیکن: سمعک اتیکن مخصوص کشور دانمارک است و جز  بهترین سمعک های دنیا محسوب می شود. سمعک اتیکن مدل های متنوعی از سمعک را تولید می کند و سمعک های آن دارای دو سال ...
 • سمعک Hansaton
  سمعک Hansaton
  سمعک هانساتون: سمعک هانساتون جزء سمعک های رده اول دنیا می باشند. این سمعک ها محصول کشور آلمان و دارای 2 سال گارانتی بین اللملی  برای تمام رده های سمعکی خود می ...
 • سمعک زیمنس مدل Pure
  سمعک زیمنس مدل Pure
  سمعک زیمنس (سمعک سیگنیا):سمعک زیمنس یکی از قدیمی ترین و بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد. این سمعک در کشور آلمان ساخته می شود. اخیرا نام ...
 • سمعک زیمنس مدل Cellion
  سمعک زیمنس مدل Cellion
  سمعک زیمنس (سمعک سیگنیا):سمعک زیمنس یکی از قدیمی ترین و بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد. این سمعک در کشور آلمان ساخته می شود. اخیرا نام ...
 • سمعک زیمنس مدل Insio
  سمعک زیمنس مدل Insio
  سمعک زیمنس (سمعک سیگنیا):سمعک زیمنس یکی از قدیمی ترین و بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد. این سمعک در کشور آلمان ساخته می شود. اخیرا نام ...
 • سمعک زیمنس مدل Nitro
  سمعک زیمنس مدل Nitro
  جعبه پذیرایی تبلیغاتی کد 10 جعبه چوبی نفیس جهت مصارف خانگی و تجاری  جهت جای چای,دمنوش,نسکافه,آجیل و خشکبار,تلفیقی,ادویه جات و شکلات با کیفیت عالی  با قابلیت چاپ و ...
 • سمعک trek سونيک آمريکا
  سمعک trek سونيک آمريکا
  م سمعک trek  سونيک آمريکاسمعک trek  سونيک آمريکا ::سمعک ترک جز جديدترين سمعک هاي پرقدرت دنيا است که در شهريور 1398 (نيمه دوم سال 2019) معرفي شده است. اين سمعک هم خانواده ...
 • سمعک سونيک مدل charm
  سمعک سونيک مدل charm
  سمعک سونيک مدل charmاين سمعک تمامي مدل هاي سمعک داخل گوشي، سمعک نامرئي، سمعک پشت گوشي را دارد.اين سمعک هاي کاملا هوشمند هستند، محصول 2014 هستند.اين سمعک ها به صورت هوشمند ...
 • سمعک excite هانساتون محصول 2019
  سمعک excite هانساتون محصول 2019
   سمعک excite هانساتون سمعک excite هانساتون محصول 2019 :: سمعک های هانساتون یکی از برندهای آلمانی می باشد که دارای تمامی مدل های سمعک نامرئی، سمعک داخل گوشی، ...
 • سمعک هانساتون مدل Beat
  سمعک هانساتون مدل Beat
  سمعک هانساتون مدل Beat محصول کشور آلمان و دارای 2 سال گارانتی بین اللملی می باشد.سمعک هانساتون مدل Beat :: از ویژگی قابل توجه این سمعک وجود ظاهری کوچک و صدای صاف و بدون خش ...
 • وسایل جانبی سمعک هانساتون
  وسایل جانبی سمعک هانساتون
  وسایل جانبی سمعک هانساتونوسایل جانبی سمعک هانساتون ::در سمعک های هانساتون با سیستم وایرلس به راحتی سمعک می تواند با هر یک از وسایل زیر متصل شود و سبب درک بهتر ...