نیر کشیدن گوش

تير کشيدن گوش

تير کشيدن گوش :   درد گوش دردی مبهم و تیز است که به آن تير کشيدن گوش گفته مي شود که ممکن است در یک یا دو گوش رخ دهد. چه عواملي مي تواند سبب تير کشيدن گوش شوند؟  عفونت هاي گوش خارجی و میانی تغییر فشار هواي پشت پرده گوش، مثلا پرواز با هواپيما…

بهترین سمعک عینکی

سمعک عينکی

قيمت سمعک عينکی سمعک عينکی جز سمعک هاي استخواني محسوب مي شود و معمولا در سال هاي گذشته با پيشرفت تکنولوژي و کاهش سايز سمعک هاي مرسوم استفاده از اين سمعک ها بشدت کاهش يافته است. شايد به طور کلي در سال حدود 50 از اين مدل سمعک تجويز شود در حالي که تعداد تجويز…

ده عامل پيرگوشي زودهنگام

ده عامل پيرگوشي زودهنگام چه چيزي سبب مي شود گوش هاي ما زودتر پير شود؟   هميشه بيماران مسني كه به كلينيک سمعک نجوا مراجعه مي كنند بيان مي كنند چرا گوش هاي من ضعيف شده است اما گوش خواهرم خوب مي شنود و امثال اين مثال ها را به طور مكرر مي شنويم. اما…