اثر انسداد در سمعک چیست

اثر انسداد در سمعک چیست| چگونه مدیریت آن

اثر انسداد در سمعک چیست ؟ اثر انسداد در سمعک چیست و چگونه رخ میدهد؟ در حالت طبیعی که کانال گوش باز است و مانعی جلوی آن را نگرفته است صدای حاصله از حرف زدن و حرکت فک(غذا خوردن) که انرژی آن در فرکانس های بم است از طریق مجرای گوش خارج می شود. ازاین…

وزوز گوش

مهار وزوز گوش با سمعک | کارآمدی آنها در مهار وزوز

وزوز گوش و مهار آن با سمعک: وزوز گوش (tinnitus) مشکلی می‌باشد که در آن فرد صداهایی همچون وزوز، زنگ یا سایر صداها گه بنظر می‌رسد در منشاءشان گوش یا سر است، می‌شوند. امروزه برندهای سمعک تمرکز ویژه ایی بر ساخت و طراحی سمعک های اختصاصی برای مهار وزوز(tinnitus) می باشند. در شکل زیر نمونه…

کاشت استخوانی BAHA

پروتزهای قابل کاشت استخوانی BAHA

کاشت استخوانی BAHA کاشت استخوانی BAHA چیست؟ جراحی این نوع از پروتز ها برای بار اول در سال 1970 در کشور سوئد انجام شد و تاکنون بیش از 120 هزار عمل موفق در کل دنیا انجام شده است(1). نحوه جراحی سمعک استخوانی به چه صورت است؟ در زیر روند عمل پروتزهای کاشت استخوانی به صورت خلاصه…