سمعک زیمنس

سمعک Siemens

سمعک زیمنس  Siemens (سمعک سیگنیا): سمعک زیمنس یکی از قدیمی ترین و بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد. این سمعک در کشور آلمان ساخته می شود. اخیرا نام سمعک زیمنس به سمعک سیگنیا signia تغییر یافته است. سمعک زیمنس تکنولوژی بسیار پیچیده ایی دارد و انواع سمعک داخل گوشی…

سمعک فوناک

سمعک Phonak

سمعک فوناک: سمعک فوناک یکی از بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد. این سمعک در کشور سوئیس ساخته می شود و مشهورترین سمعک ان NAIDA (سمعک نایدا) است که در کودکان استفاده می شود. سمعک فوناک تکنولوژی بسیار پیچیده ایی دارد و انواع سمعک داخل گوشی و پشت گوشی…

سمعک اتیکن

سمعک Oticon

سمعک اتیکن: سمعک اتیکن مخصوص کشور دانمارک است و جز  بهترین سمعک های دنیا محسوب می شود. سمعک اتیکن مدل های متنوعی از سمعک را تولید می کند و سمعک های آن دارای دو سال گارانتی می باشد. سمعک opn: این سمعک جدیدترین سمعک اتیکن است و تکنولوژی بسیار بالایی در آن بکار رفته است.…