آزمون های رفتاری شنوایی

فصل3 (آزمون های رفتاری شنوایی)

آزمون های رفتاری شنوایی چیست؟ از آزمون‌های الکتروفیزیولوژی می‌توان برای تخمین حساسیت شنوایی استفاده کرد اما این آزمون‌ها سطح واقعی شنوایی را نشان نمی‌دهند، ازاین‌رو نباید هرگز به‌عنوان جانشینی برای آزمون‌های رفتاری استفاده شوند. توصیه‌شده که در ارزیابی اطفال از اصل کراس چک که شامل آزمون‌های فیزیولوژیک،به‌ویژه ABR، OAE و آکوستیک ایمیتانس است استفاده شود،…

قیمت و گارانتی سمعک

قیمت و گارانتی سمعک گارانتی بین المللی سمعک نیز به معنی انجام خدمات شامل تعمیرات یا تنظیمات سمعک در سایر کشورها نیز قابل ارائه می باشد. در تمام مدل های سمعک، گارانتی سمعک برای تمام قطعات وجود دارد و مدت زمان گارانتی سمعک به مدت 2 سال می باشد. در سمعک های رده یک یا…

مراقبت و نگهداری سمعک

مراقبت و نگهداری سمعک

مراقبت و نگهداری سمعک چگونه است ؟ اگر شما از سمعک‌ (پشت گوشی (BTE)، داخل گوشی(ITE) و یا داخل کانال(CIC) ) استفاده می نمایید. نظافت روزانه آنها برای اطمینان از عملکرد مناسب این سمعک‌ها بسیار ضروری می باشد. سمعک‌های پشت گوشی با یک پارچه خشک، سمعک و قالب آن را تمیز نمائید. هرگز خود سمعک را نشوئید! مطمئن…