سیستم حذف فیدبک سمعک

انواع سیستم حذف فیدبک سمعک: کدامیک بهتر هستند؟

سیستم حذف فیدبک سمعک کدامیک بهتر هستند؟ انواع سیستم حذف فیدبک سمعک ؟   در کل 3 نوع سیستم فیدبک گیری (حذف سوت سمعک) وجود دارد. 1: کاهش بهره سمعک در این روش بهره سمعک برای فرکانس فیدبک یا کل فرکانس ها کاهش می یابد. که در شکل زیر آورده شده است: این روش ساده…

میزان کم شنوایی و پیامدهای آن در کودکان

میزان کم شنوایی و پیامدهای آن در کودکان

میزان کم شنوایی و پیامدهای آن در کودکان میزان کم شنوایی و پیامدهای آن در کودکان چگونه است؟ مانندبزرگسالان کم شنوایی در کودکان چندین درجه است که هر کدام منجر به مشکلات خاصی در کودک میشود. در ادامه درجات متفاوت کم شنوایی (علائم کم شنوایی در کودکان )و پیامد های ان توضیح داده میشود. کاهش…