آناتومی و فیزیولوژی گوش

فصل 1 (مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم شنوایی)

آناتومی و فیزیولوژی گوش : آناتومی و فیزیولوژی گوش گوش از 3 قسمت خارجی، میانی و داخلی تشکیل شده است. که وظیفه دو بخش اول انتقال صدا از گوش خارجی به گوش داخلی می باشد. و گوش داخلی وظیفه کدگذاری سیگنال آکوستیکی به سیگنال الکتریکی را بر عهده دارد. گوش خارجی: گوش خارجی شبیه به…

انواع کم شنوایی

فصل1 (انواع کم شنوایی)

انواع کم شنوایی انواع کم شنوایی :در کودکان به‌ویژه در نوزادان [1] و نوپایان [2]که نمی‌توانند در مورد کم شنوایی خود چیزی بگویند مشکل شنوایی به‌صورت پنهان باقی می‌ماند. با توجه به آنکه نقشه شنوایی [3] انسان در 12 ماهگی کامل می‌شود، اگر کم شنوایی در این جمعیت کشف و درمان نشود منجر به تا…

بیماری های مرتبط با کم شنوایی

فصل4 (جنبه های پزشکی کم شنوایی)

بیماری های مرتبط با کم شنوایی چیست؟ وضعیت گوش خارجی و بیماری های آن لاله گوش برجستگی است که در طرفین سر و یک سوم میانی صورت قرار دارد(شکل 1). این قسمت از یک غضروف کِشسان با برآمدگی و فرورفتگی های فراوان تشکیل‌شده که توسط غضروف های مجرای گوش، لیگامنت‌ها و عضلات گوش در بخش…