پیرگوشی

پیرگوشی و درمان پیرگوشی

پيرگوشي چيست؟ با افزايش سن فرد کل اعضاي بدن انسان طبق برنامه از پيش تعيين شده شروع به ضعيف شدن و تنزل مي کند. اگر نگاهي به اطرافيان خود بيندازم در پدربزرگ و مادر بزرگ هايمان مي بينيم چشم هايشان ديگر خوب نمي بيند و از عينک استفاده مي کنند. پوست آنها چروک شده، حجم…

تومور گلوموس

تومور گلوموس چیست؟ تشخیص تومور گلوموس؟

تومور گلوموس چیست ؟ تومور گلوموس ، گلوموس ژوگولار تومور: تومورهای گلوموس ژوگولار تومورهايی کپسول دار، بسيار پرعروق و با رشد آهسته است. تومور گلوموس از بالب ژوگولار از (glomera jugulare, or glomus bodies) سلول‌های پاراگانگليونيک به وجود می آید و از نظر بافت شناختی خوش خيم است. اين تومور از ديواره داخلي گوش مياني…

تومور عصب شنوایی

تومور عصب شنوایی

تومور عصب شنوایی چیست؟ بیماری نوروم آکوستیک ( Acoustic neuroma ) چیست؟ نوروم ( neuroma ) به توموری گفته می شود که از یک عصب رشد می کند و یا تا اندازه زیاد، از سلول های عصبی و رشته های عصبی ساخته می شود. نوروم آکوستیک ( تومور عصبی شنوایی ، Acoustic neroma ) که…