PDF مقالات و کتب

فصل اول کتاب ارزیابی شنوایی کودکان فصل دوم کتاب ارزیابی شنوایی کودکان فصل سوم کتاب ارزیابی شنوایی کودکان فصل 4 کتاب ارزیابی شنوایی کودکان فصل 5 از کتاب ارزیابی شنوایی کودکان فصل 6 از کتاب ارزیابی شنوایی کودکان فصل 7 از کتاب ارزیابی شنوایی کودکان فصل 8 از کتاب ارزیابی شنوایی کودکان فصل 9 از…

نوروپاتی شنوایی

فصل 7: نوروپاتی شنوایی

نوروپاتی شنوایی نوروپاتی شنوایی : عصب هشتم در کانال شنوایی داخلی قرار گرفته است و از سه بخش: (1) عصب شنوایی که شامل فیبرهای شنوایی آوران (2) عصب دهلیزی که شامل فیبرهای دهلیزی آوران (3) فیبرهای وابران که دستجات زیتونی حلزونی را انتقال  می‌دهد تشکیل‌شده است. عصب شنوایی در بخش قدامی تحتانی، عصب دهلیزی نیمه…

آزمون‌های فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک شنوایی

فصل 6: آزمون‌های فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک شنوایی

آزمون‌های فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک شنوایی آزمون‌های فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک شنوایی : تکنیک‌های ارزیابی رفتاری از قبیل بازی شرطی، ادیومتری تقویت بینایی و غیره برای کودکانی که روی صندلی نمی‌نشینند و توانایی همکاری را ندارند غیرممکن است، ازاین‌رو استفاده از آزمون‌های آبجکتیو برای ارزیابی این کودکان بسیار مفید می‌باشد و در بسیاری از مطالعات استفاده از…