کم شنوایی ناشی از سر و صدا

کم شنوایی ناشی از سر و صدا (NIHL)

کم شنوایی ناشی از سر و صدا کم شنوایی ناشی از سر و صدا :افراد همه روزه در معرض صداهای مختلف همچون (مانند صدای تلویزیون، رادیو، ماشین لباس شویی، اتومبیل، اتوبوس، کامیون، هواپیما و هلیکوپتر) قرار دارند اما مواجهه با صداهای بسیار بلند یا تماس با صداهای بلند به مدت طولانی می تواند به اجزای…

وزوز در کودکان

فصل8: مدیریت وزوز در کودکان

وزوز در کودکان وزوز در کودکان نیز وجود دارد و آن را تجربه می‌کنند اما به وجود آن اشاره نمی‌کنند. مگر اینکه از آنها سؤال شود، ازاین‌رو تحقیق در مورد وزوز کودکان به دلیل ذهنی بودن آن و تفاوت های کودکان با بزرگ‌سالان به چند دلیل از قبیل گزارش کم وزوز در کودکان و عدم…

PDF مقالات و کتب

فصل اول کتاب ارزیابی شنوایی کودکان فصل دوم کتاب ارزیابی شنوایی کودکان فصل سوم کتاب ارزیابی شنوایی کودکان فصل 4 کتاب ارزیابی شنوایی کودکان فصل 5 از کتاب ارزیابی شنوایی کودکان فصل 6 از کتاب ارزیابی شنوایی کودکان فصل 7 از کتاب ارزیابی شنوایی کودکان فصل 8 از کتاب ارزیابی شنوایی کودکان فصل 9 از…