تست شنوایی

فصل 4 : پاسخ های تقویت شده دیررس

تست شنوایی چیست؟ تست شنوایی به چه صورت انحام میگیرد؟ مقدمه با مطالعه کامل فصل 3 می توان استنباط کرد که کامل ترین و مطلوب ترین تست برای بررسی آستانه شنوایی نوزادان و کودکان آزمون ALLR است که می تواند اساسی ترین اهداف تشخیصی و توانبخشی را به واسطه ویژگی های خود به نمایش بگذارد.…

خرید سمعک

تجویز سمعک

خرید سمعک و تجویز سمعک: کاربرد فرمول تجویزی NAL و DSL در سمعک: کجا و چگونه تجویز شوند؟   در ابتدا ذهن شما را با تفاوت این دو فرمول تجویزی در سمعک آشنا می کنیم. برای مثال در ادیوگرام با کاهش شنوایی FLAT چنین پاسخی در نرم افزار مشاهده می شود. در شکل زیر پاسخ…

سنجش شنوایی کودکان

فصل 3: مقایسه انواع پاسخ های تقویت شده در کودکان

سنجش شنوایی کودکان  سنجش شنوایی کودکان : همواره در انتخاب یک آزمون مناسب در روند تشخیص و حتی درمان، فاکتورهای متعددی وجود دارند که فرایند انتخاب ابزار مورد نیاز را متناسب با اپیدمولوژی بیماری، وضعیت اقتصادی بیمار و جامعه، میزان امکانات در دسترس و غیره متاثر می کند. حال با توجه به ویژگی های هر آزمون…