آشنایی با سمعک | وسایل کمک شنوایی

آشنایی با سمعک | وسایل کمک شنوایی سمعک ها به طور نمونه در آمریکا در دوره ی 30 روزه فروخته میشوند؛ و بیمار های ناراضی  باید یک باز پرداخت را در انتهای دوره بدهند. در طول دوره بیمار2 یا 3 بار به ملاقات با ادیولوژیست برای آشنایی سمعک تشویق می شود.سمعک چیست ؟ در طول آشنایی…

سمعک برای افراد کم شنوا

سمعک برای افراد کم شنوا

سمعک برای افراد  کم شنوا سمعک برای افراد کم شنوا در انواع مختلف طراحی شده است.   طبقه بندی تقویت مرسوم امروزه,شش نوع سمعک زیر در دسترس است: 1-سمعک جیبی 2-عینکی 3-پشت گوشی 4-داخل گوشی 5-داخل کانال 6-کاملا در داخل کانال(سمعک نامرئی)   سمعک های الکترواکوستیک ابتدا در چند دهه ی پیش پیشرفت کردند و سمعک…

کاشت حلزون

کاشت حلزون کاشت حلزون به عنوان یک راه با ارزش برای تقویت معمول برای افرادی با اختلال شنوایی عمیق پدیدار شد. امروزه انواع مختلف کاشت حلزون به صورت تجاری در دسترس هستند. کاشت حلزون وسیله ای است که به صورت جراحی با تحریک الکترود های قرار گرفته شده به صورت مستقیم در حلزون کاشت می…