ویروس هرپس سیمپلکس چيست؟

ویروس هرپس سیمپلکس چيست؟

ویروس هرپس سیمپلکس چيست؟ ویروس هرپس سیمپلکس که بیشتر تحت عنوان هرپس شناخته شده به به دو گروه تقسیم میشود. نوع 1 یا HSV1 که باعث ایجاد هرپس دهانی میشود و نوع 2 یا HSV2 که باعث ایجاد هرپس تناسلی میشود. معمولا هرپس نوع یک باعث ایجاد زخم هایی در اطراف دهان و لب ها…

بيماري سیتومگالوویروس چيست؟

بيماري سیتومگالوویروس چيست؟

بيماري سیتومگالوویروس چيست؟ سیتو مگالوویروس یک نوع ویروس از خانواده ویروس هرپس است که میتواند افراد را در تمام سنین آلوده کند. ولی آلودگی به این ویروس اغلب در کودکی و نوجوانی ایجاد میشود این عفونت اغلب بدون علامت است ولی در جنین و افراد مبتلا به نقص ایمنی مشکلات قابل توجهی را ایجاد میکند…

نیر کشیدن گوش

تير کشيدن گوش

تير کشيدن گوش :   درد گوش دردی مبهم و تیز است که به آن تير کشيدن گوش گفته مي شود که ممکن است در یک یا دو گوش رخ دهد. چه عواملي مي تواند سبب تير کشيدن گوش شوند؟  عفونت هاي گوش خارجی و میانی تغییر فشار هواي پشت پرده گوش، مثلا پرواز با هواپيما…