بهترین سمعک برای بیمار

بهترین سمعک برای بیمار

بهترین سمعک: بهترین سمعک برای بیمار در کودکان و بزرگسالان کم شنوا باید مدارهای لازم برای تقویت مطلوب صداهای گفتاری و غیر گفتاری را دارا باشد و علیرغم قدرت مطلوب کیفیت صدای آن مناسب باشد.آیا کاشت نامرئی وجود دارد ؟ در زیر به ویژگی های مورد نیاز در بهترین سمعک برای بیمار می پردازیم: سمعک…

آیا کاشت نامرئی وجود دارد؟

آیا کاشت نامرئی وجود دارد؟   گاهی بیماران از ما در باره سمعک های نامرئی یا پروتزهای شنوایی نامرئی سوال می پرسند که آیا پروتزهای شنوایی 100% نامرئی وجود دارد؟ جواب سوال بله است.بهترین مدل سمعک کدام است ؟ به شکل زیر دقت کنید:   همانطور که دیده می شود این پروتز 100 درصد نامرئی…

کودک کم شنوا و میزان قدرت سمعک

تجویز سمعک در کودکان   آیا قدرت سمعک برای کودک من مناسب است؟ بهترین راه حل برای فهمیدن این مسئله چیست؟ در بسیاری از مواقع با صداسازی و واکنش کودک به صدا می توان میزان دریافت صداها را تخمین زد. اما بهترین راه حل تست آستانه شنوایی با سمعک است. در این تست سمعک بر…