قیمت سمعک های هوشمند

قیمت سمعک های هوشمند

قیمت سمعک های هوشمند قیمت سمعک های هوشمند بر چه اساسی تعیین میشود؟ آیا قیمت تمام سمعک ها برابر است؟ جواب این سوال را با مثالی ساده برای شما توضیح می دهم. مثلا اگر شما بخواهید ماشینی بخرید بسته به مدل ماشین و تیپ آن قیمت ها متغییر است. همین حالت هم در سمعک صدق…

تاثیر کم شنوایی بر گفتار

تاثیر کم شنوایی بر گفتار

تاثیر کم شنوایی بر گفتار:: کم شنوایی تاثیرات زیادی بر رفتار های اجتماعی فرد می گذارد. یکی از مهم ترین مشکلات کم شنوایی تاثیر آن بر گفتار و زبان فرد است که هرچه میزان کم شنوایی بیشتر باشد این مسئله حاد تر خواهد بود. زیرا کم شنوایی باعث پایین تر آمادن درک فرد از محیط…

اثرات کم شنوایی

اثرات کم شنوایی بر سیستم شنیداری و گفتار

اثرات کم شنوایی بر سیستم شنیداری و گفتار اثرات کم شنوایی چیست؟ طبق مطالعات صورت گرفته 70% بازشناسی گفتار در 500- 2کیلوهرتز، 25% در بالای 2 کیلوهرتز و 5% زیر 500 هرتز می‌باشد حال اگر کودک دچار کم شنوایی فرکانس بالا شود درصد بالایی از محتوای گفتار را از دست می‌دهد(شکل 1). همچنین نسبت سیگنال…