تاثیر کم شنوایی برگفتار

تاثیر کم شنوایی برگفتار

تاثیر کم شنوایی برگفتار : تاثیر کم شنوایی برگفتار چگونه است؟  ویژگی صدای گفتاری افراد عمیق زیر و بمی صدای این افراد بالاتر از افراد با شنوایی طبیعی است و با از بین رفتن الگوهای آهنگ و استرس گفتار به علت مشکلات تولیدی، رزونانس و طنین در صدا گفتار آنها به‌صورت یکنواخت در آمده است.…

اثرات کم شنوایی

اثرات کم شنوایی بر سیستم شنیداری و گفتار

اثرات کم شنوایی بر سیستم شنیداری و گفتار اثرات کم شنوایی چیست؟ طبق مطالعات صورت گرفته 70% بازشناسی گفتار در 500- 2کیلوهرتز، 25% در بالای 2 کیلوهرتز و 5% زیر 500 هرتز می‌باشد حال اگر کودک دچار کم شنوایی فرکانس بالا شود درصد بالایی از محتوای گفتار را از دست می‌دهد(شکل 1). همچنین نسبت سیگنال…

درجه کم شنوایی

درجه کم شنوایی

درجه کم شنوایی چیست؟ در کودکان به‌ویژه در نوزادان و کودکان که نمی‌توانند در مورد کم شنوایی خود چیزی بگویند، مشکل شنوایی به‌صورت پنهان باقی می‌ماند. با توجه به اینکه در کودکان و نوزادان سن طلایی زبان آموزی هنوز به طور کامل سپری نشده است، اگر کم شنوایی در این جمعیت کشف و درمان نشود…